Zöld Kürt

Zöld projekt a Kürtben.

Az elmúlt néhány évben kezdtünk el egyre többet foglalkozni az iskola fenntarthatósági és környezettudatosságra nevelés törekvéseivel. Ehhez nem csak az iskola természettudományos munkacsoportja, hanem más munkacsoportok kollégái, diákok és szülők is csatlakoztak, így napjainkra ez az iskola egyik fontos célkitűzései közé került. 

Az iskola tantervében a komplex természetismeret tantárgy integrált jellegénél és gyakorlat orientáltságánál fogva alkalmas a környezettudatosság közvetítésére, illetve szabadon választható tantárgyként is felvehető a környezetvédelem-, és természetvédelem. A tanévünk rendjében olyan témanapok és témahetek szerepelnek, amelyek terepet adhatnak a fenntarthatósági törekvéseknek. Az utóbbi pár évben szintén nagy hangsúlyt fektettünk az iskola zöldebbé tételére, kibővítettük a kerékpártárolót, szelektív hulladékgyűjtést vezettünk be. Az udvar madárbaráttá tétele folyamatosan készül, legutóbb néhány madárodút szereztünk be és tettünk fel az udvari fákra.

Környezeti nevelés terén a célkitűzésünk, hogy az iskolapolgárok környezettudatos állampolgárok legyenek: álljon rendelkezésükre a környezettudatos szemlélethez szükséges

gyakorlati és elméleti ismeret; köteleződjenek el a felelősségteljes, környezetkímélő életvitel

mellett; ismerjék környezeti értékeinket és alakuljon ki bennük igény a megőrzésükre; sajátítsák el a fenntartható fejlődéshez szükséges rendszerszemléletet.

A 2023/2024-es tanévben a Humusz Szövetség és a Gammapolisz Nonprofit Kft. közös pályázatán nyertes projekttervünket valósítjuk meg. Ennek keretében hagyományaink mellett számos új programot is indítunk, egyre zöldebbé téve a Kürtöt.

Hírek / News

Természettudomány témahét

A természetismeret témahéten a kilencedik évfolyam Kürtös diákjai vettek részt, amelynek keretén belül számos külsős program segítette a természettudományos megismerést. A diákok választhattak, hogy három külsős programon vesznek részt vagy erdei iskolába utaznak.

Forog a komposzt

Az érettségi ideje alatt a különböző osztályok más-más programokon vettek részt. A Rio diákjai például megforgatták a komposztot a Humusz Ház udvarán.

Erdei munkák visegrádon

A Cider egy része május nyolcadikán Visegrádon végzett erdei munkákat. Nézzétek az ott készült képeket!

Tavasz a Kürtben

Felfrissültek növényeink, új lakókkal gazdagodtak virágágyásaink. Kívül-belül várjuk a tavaszt a kürtben.

Jane Goodall Intézet az iskolában

Február 14-én újra a gorillákkal és a természetvédelemmel foglalkoztunk! A gorilla-projekt lezáráseként a nyek évfolyam egy különleges előadáson vett részt a tornateremben.

Beszámoló a Fenntarthatóság oktatása rendezvényről

Részvétel a Final conference of the European Social Partners in Education Promoting environmental sustainability in school learning, teaching and management project rendezvényen - Brüsszel, 2023. november 14-15.

Komposzt bulin vettünk részt a Humusz Háznál

Az őszi szünet előtt a Humusz Ház által szervezett 'Komposzt bulin' nekünk, Kürtös diákoknak, az volt a legfőbb motivációnk, hogy megismertessük a kisebb, óvodáskorú gyerekekkel a komposztálás készítését, fontosságát. Jómagam, és négy másik diáktársam állomásokon vártuk őket különböző foglalkozásokkal.

Gorillák a Kürtben

A Kürt Gimnázium csatlakozott a Jane Goodall Intézet Magyarország Passzold vissza Tesó! programjához.

A Kürt zöldítése

A Zöld Kürt pályázat megvalósításaként elindult iskolánk zöldítése, melynek keretén belül a szülők és kollégák által felajánlott növényeknek kerestünk az elmúlt két hétben és keresünk folyamatosan új helyet az iskola területén.

Erdei munkák a Pilisben

Ma a Cider a Pilisben önkénteskedett. A Nagykovácsi környékén végzett munka fő célja az élőhelyvédelem. Számos értékes, védett növényfajnak otthont adó dolomittörmelékes sziklagyepes terület van veszélyben az invazív fajok terjeszkedése miatt. Ilyen faj például az akác, amit az önkéntesek kézi erővel, metszőollóval és ágvágóval távolítottak el a védett gyepes területről.

Kürtös Öko-hírnökök

Szeptember 16-17. között a Humusz Ház adott otthont az ún. ‘Öko-hírnök’ képzésnek, amely a ‘Zöld Kürt’ projektünk megvalósításának első lépése volt. Az idei tanév során a projekt, a Humusz Szövetség és a Gammapolisz Nonprofit Kft. támogatásával valósul meg.

Galéria

Képek az egyre zöldebb iskoláról.

További képek