Munkatársaink

Ágoston Krisztina
agoston.krisztina@kag.hu

angol nyelv
anyanyelvi fejlesztés
komplex művészet

Gondolkodók Társasága tag
Szociális Bizottság tag

Arday Viktor
arday.viktor@gmail.com

matematika

Bagó Sarolta
bago.sarolta@kag.hu

komplex művészet
német nyelv

Bálint Anna
balint.anna@kag.hu

francia nyelv

Kürttanács tag

Balogh Mária

takarító

Bánkuti Anna
bankuti.anna@kag.hu

iskolapszichológus

Bass Judit
bass.judit@kag.hu

anyanyelvi fejlesztés
angol nyelv
improvizáció
komplex művészet

Bereczki Tímea
bereczki.timea@kag.hu

gazdasági ügyintéző

Berki Korinna

titkársági ügyintéző

Bikki Levente
bikki.levente@kag.hu

az ember
elsősegély-egészségtan
kémia
természetismeret

Együttműködés Fóruma tag

Bognár Gyöngyi
bognar.gyongyi@kag.hu

hétköznapok tudománya
informatika
e-napló felelős

Bökönyi Tamás
bokonyi.tamas@kag.hu

rendszergazda

Budaházi Andrea
budahazi.andrea@kag.hu

spanyol nyelv

Csalami Szilvia
csalami.szilvia@kag.hu

anyanyelvi fejlesztés
dráma
komplex művészet

Gondolkodók Társasága tag
Szuperhős koordinátor

Dan-Kiss Viktória
dkv@kag.hu

gyógypedagógus

Danó Zoltánné

takarítók vezetője

de Haan Tina
tina.de.haan@kag.hu

holland nyelv

Didics Dénes
didics.denes@kag.hu

tanulásmódszertan
testnevelés
smart gym

Rio osztályfőnök
Szociális Bizottság tag
Testnevelés munkacsoport-vezető


Dobos Orsolya
dobos.orsolya@kag.hu

önismeret
pszichológia

Döbrösi-Varga Judit
dvj@kag.hu

angol nyelv

Dóczi Richárd
doczi.richard@kag.hu

testnevelés
smart gym

Kakaógengszterek osztályfőnök

Dohány-Juhos Nikolett
djn@kag.hu

földrajz
történelem

Alibi osztályfőnök
Felvételi Bizottság tag

Domokos Csenge

pszichológia

Dzsudzsák Mónika
dzsudzsak.monika@kag.hu

leadership - vezetéselmélet
matematika

Erős Krisztina
eros.krisztina@kag.hu

testnevelés
smart gym

Farkas Eszter
farkas.eszter@kag.hu

iskolapszichológus

Filiczki Sára
filiczki.sara@kag.hu

gyógypedagógus

Támogatók szakmai team tag

Filipov-Gyenis Erika
gyenis.erika@kag.hu

gazdasági vezető
Gazdasági Bizottság tag

Füzi Katalin
fuzi.katalin@kag.hu

gyógypedagógus
Kürttanács tag
Project B osztályfőnök
támogatók adminisztrációs koordinátor

Gaál-Kovács Gréta
gaal.kovacs.greta@kag.hu

állampolgári ismeretek
angol nyelv
EU-s ismeretek
politikatudomány
tanulásmódszertan

Gál Tamás
gal.tamas@kag.hu

demokrácia
sakktika

Gaszler Alexandra
gaszler.szandi@kag.hu

angol nyelv
holland nyelv


Comfort zone osztályfőnök
Költségvetési Bizottság tag
Kürttanács tag

Guba Zsuzsanna
guba.zsuzsanna@kag.hu

biológia
természetismeret

Cre-8 osztályfőnök
Együttműködés Fóruma tag

Gyén-Anda Tamara
gyen.anda.tamara@kag.hu

gyógypedagógus

Győrössy Krisztina
gyorossy.krisztina@kag.hu

biológia
fenntarthatóság
tengerbiológia
természetismeret

B-KÁVÉ osztályfőnök
Termeszek munkacsoport-vezető

Gyuriss Gábor
gyuriss.gabor@kag.hu

biológia
komplex művészet


osztályfőnök (mÁsok)
Gondolkodók Társasága tag
pedagógiai vezető

Házmán Noémi
hazman.noemi@kag.hu

angol célnyelvi civilizáció
angol nyelv
angol világ
tanulásmódszertan

Rio osztályfőnök

Huhn Zsófia
huhn.zsofia@kag.hu

természetismeret

Gondolkodók Társasága tag
mÁv osztályfőnök
szakmai vezető


Huszka Dániel
huszka.daniel@kag.hu

programozás

Janszky-Máriás Nikol
jmn@kag.hu

angol nyelv
kínai nyelv

Kakaógengszterek osztályfőnök

Jantász Ildikó
jantasz.ildiko@kag.hu

orosz nyelv

MID-választott nyelv munkacsoport-vezető
rendezvényszervező

Judák Anna
judak.anna@kag.hu

angol nyelv
komplex művészet

együttműködés fóruma titkára
osztályfőnök (Blues)

Kacziba Klaudia
kacziba.klaudia@kag.hu

gazdasági irodavezető

Kécza András
kecza.andras@kag.hu

filmek elemzése
médiaismeret
multimédia

Kéri Márk
keri.mark@kag.hu

mindent az állatokról
természetismeret

Kim, Yongjin
kim.yongjin@kag.hu

koreai nyelv

Király Gabriella
kiraly.gabriella@kag.hu

kézműves kultúra
komplex művészet
művészet
vizuális kultúra

osztályfőnök (Á-show)

Kis-Rabata Tamás
krtamas@kag.hu

a II. világháború csataterei
etika
történelem

Cider osztályfőnök
Együttműködés Fóruma tag
Gondolkodók Társasága tag

Kisded Kinga
kisded.kinga@kag.hu

költségvetési bizottság
matematika
együttműködés fóruma
osztályfőnök (Comfort zone)

Kisling Zénó
kisling.zeno@kag.hu

földrajz
történelem

Cre-8 osztályfőnök
Gondolkodók Társasága tag
Társadalomtudomány munkacsoport-vezető

Knyazovics Anna
knyazovics.anna@kag.hu

matematika

Kocsis József
kocsis.jozsef@kag.hu

anyanyelvi fejlesztés
komplex művészet
magyar nyelv és irodalom
német nyelv

művészet munkacsoport-vezető


Könczöl Csaba
konczol.csaba@kag.hu

angol nyelv

Project B osztályfőnök

Kovács Bálint
kovacs.balint@kag.hu

arab nyelv

Kun Ágnes
kun.agnes@kag.hu

jóga

Kurányi Dóra
kuranyi.dora@kag.hu

anyanyelvi fejlesztés
komplex művészet
történelem

Dolce&Gabbana osztályfőnök

Láncziné Ferencz Lilla

portás

László Ilona
laszlo.ilona@kag.hu

közgazdaságtan

Lázár Gábor
lazar.gabor@kag.hu

műszaki vezető

Lippai Kinga
lippai.kinga@kag.hu

angol nyelv
földrajz

Alibi osztályfőnök
Együttműködés Fóruma tag

Miski Marcell
miski.marcell@kag.hu

matematika
STEM

Molnár Csaba

takarító

Molnár Lajos
tanaddin@bivak.hu

testnevelés

Baking Bread osztályfőnök
iskolavezető
Gondolkodók Társasága tag
Gazdasági Bizottság tag
Kürttanács tag

Montero Doncel Alejandro
amd@kag.hu

spanyol nyelv

Montvai Adrienn
montvai.adrienn@kag.hu

gazdasági ügyintéző

Nagy Irén
nagy.iren@kag.hu

angol nyelv
angol célnyelvi civilizáció
adminisztrációs vezető
gondolkodók társasága
osztályfőnök (B-KÁVÉ)

Nagy Judit
nagy.judit@kag.hu

magyar mint idegennyelv
mitológiák
német nyelv

Nagy Tibor
nagy.tibor@kag.hu

földrajz

LazaC osztályfőnök

Nagy Veronika
nagy.veronika@kag.hu

angol nyelv
osztályfőnök (Cider)

Nagy Éva
nagy.eva@kag.hu

gyógypedagógus

Németh Anita
nemeth.anita@kag.hu

japán nyelv

Omischl Ferenc
omischl.ferenc@kag.hu

etika
filozófia
komplex művészet
magyar nyelv és irodalom

osztályfőnök (Blues)
gondolkodók társasága

Orgovány Lívia
orgovany.livia@kag.hu

angol nyelv
civilizáció

Angol munkacsoport-vezető
Felvételi Bizottság tag

Ormai-Bauer Eszter
ormaibauer@kag.hu

matematika

Pásztor Lászlóné

takarító

Perge Gergely
perge@kag.hu

matematika

Gondolkodók Társasága tag
Gazdasági Bizottság tag
Dolce&Gabbana osztályfőnök
operatív vezetőPetrás Andrea
petras.andrea@kag.hu

angol nyelv

Plank Zsuzsanna
plank.zsuzsanna@kag.hu

fizika
természetismeret

Prajczer Petra
prajczer.petra@kag.hu

kémia
természetismeret

mÁv osztályfőnök

Radnóti Zoltán
radnoti.zoltan@kag.hu

héber nyelv

Salánki Miklós
salanki.miklos@kag.hu

matematika

Schmidt Dávid
schmidt.david@kag.hu

angol nyelv
osztályfőnök (Á-show)
fejlesztőpedagógus

Schneider Mihály
schneider.mihaly@kag.hu

iskolapszichológus
Gondolkodók Társasága tag
Támogatók munkacsoport operatív koordinátor

Stamler Lili
stamler.lili@kag.hu

angol nyelv

Sváb Ágnes
svab.agnes@kag.hu

dán nyelv
komplex művészet

Kürttanács tag
pályázatfelelős

Szabados Lajos
szabados.lajos@kag.hu

informatika
matematika
gondolkodók társasága
osztályfőnök (Baking bread)

Szabó Emese
szabo.emese@kag.hu

ének-zene
kompex művészet
zene
osztályfőnök (mÁsok)
gondolkodók társasága
zeneterapeuta

Szabó Gyula
szabo.gyula@kag.hu

biológia
természetismeret

Szabó Vencel
szabo.vencel@kag.hu

fizika

Szekeres Emese
posta@kag.hu

iskolatitkár

Szennai Dóra
szennai.dora@kag.hu

JAM

Sziklai István

portás

Szécsényi-Bajza Laura
bajza.laura@kag.hu

gyógypedagógus

Tóth Gábor

takarító

Vadász Edit
vadasz.edit@kag.hu

gyógypedagógiai asszisztens

Varga Flóra
varga.flora@kag.hu

japán nyelv

Vigh Mónika
vigh.monika@kag.hu

angol nyelv
angol munkacsoport-vezető
dán nyelv
történelem
osztályfőnök (Comfort zone)

William Harding
william.harding@kag.hu

angol nyelv

Zales Gergő

takarító

Záradi Ferenc
Fzaradi68@gmail.com

karbantartó