Felvételi, átjelentkezés

Ezen az oldalon kigyűjtöttük neked az összes felvételi információt és aktuális híreket. Valamint itt lehetőséged van megismerkedni iskolánk alapelveit.

Felvételi hírek

Felvételi előkészítő

Magyar nyelv - szövegértés és matematikai kompetenciafejlesztés a központi írásbeli felvételi feladatok mintájára.

Alapítványi helyes pályázat

Évek óta egyre több megkeresés érkezik hozzánk, hogy van-e lehetőség alapítványi támogatással felvételt elnyerni. Három évvel ezelőtt próbaévként első alkalommal meghirdettük ezt a lehetőséget.

Felvételi lista

Az alábbi táblázatokban találják, hogy a végső felvételi rangsor alapján a következő tanévet gimnáziumunkban kezdhetik-e meg. Aki jelenleg férőhely hiány miatt nem került be, őket automatikusan várólistára vettük és amint üresedésre kerül sor, jelentkezni fogunk.

KAG felvételi jelentkezők jegyzéke - módosított

Kedves Családok! Alább olvashatják Molnár Lajos iskolavezető levelét a felvételi jegyzékünkkel kapcsolatban, majd a levél végén a linkre kattintva találják a kéttanítási nyelvű képzésünk és a normál képzésünk felvételi jegyzékét. Kérdés, kérés esetén a felveteli@kag.hu e-mail címen tudnak kapcsolatba lépni velünk!

Kürt – A Rád szabott iskola

A Kürt Alapítványi Gimnázium demokratikusan működő, széles értelemben vett befogadó, gyermekközpontú iskola, ahol

- Az iskolapolgárok egymást inspirálva együttműködnek közös céljaik kialakításában és elérésében;
- A közösséget és annak munkáját kreativitás, hatékonyság, konstruktivitás, sokszínűség, az új módszerek alkalmazása és a szabad, önálló gondolkodás jellemzi;
- Célunk segíteni a személyiség sokoldalú kibontakozását;
- Biztosítjuk a felkészülést a felsőoktatás kihívásaira;
- Maximálisan figyelembe vesszük az életkori igényeket, sajátosságokat;
- A terhelés arányos, egyénre szabott;
- Egyaránt fontosak a tanórák és a tanórán kívüli történések;
- Közös hagyományokat őrzünk és teremtünk;
- Derűsen és pozitívan állunk a mindennapokhoz, hogy a közösen végzett tevékenység örömteli legyen;
- Ajtókat nyitunk a világra, amelyeken önálló, és így is gondolkodó, kreatív, szabad és boldog fiatal felnőttek lépnek majd be.

Képzési formák

„A gyermek a legtökéletesebb teremtmény, mert egyedül ő tudja megalkotni saját egyéniségét. A gyermek lelke lágy viaszhoz vagy fehér papírhoz hasonló, ahová magának a gyermeknek kell belevésni a képzeteket.”
(Maria Montessori)

Magyar-angol két tanítási nyelvű, 1+4 évfolyamos gimnáziumi képzés – 0001-es tagozat kód

- nyelvi előkészítő évfolyamon heti 17 angol óra tudásszint szerinti csoportban
- nyelvi előkészítő évfolyamon készség- és képességfejlesztés
- nyelvi előkészítő évfolyamon heti 2 informatikaóra
- nyelvi előkészítő évfolyamon heti 1 óra tanulásmódszertan
- 9-10. évfolyamon heti 4, 11 évfolyamon 2 második idegennyelv-óra a diákok választása szerint (jelenleg: dán, francia, holland, japán, kínai, német, olasz, orosz, spanyol)
- választható tárgyak a nyelvi előkészítő, 9-10. évfolyamon (heti 4 órában)
- angol nyelven oktatott tantárgyak (angol célnyelvi civilizáció, földrajz, matematika, természetismeret)
- 9-10. évfolyamon angol nyelv emelt óraszámban, anyanyelvi tanárral is
választható tárgyak a nyelvi előkészítő, 9, 10. évfolyamon (heti 4 órában)

Angol nyelvi előkészítő évfolyamú 1+4 évfolyamos, magyar nyelvű gimnáziumi képzés – 0002-es tagozat kód

- nyelvi előkészítő évfolyamon heti 17 angol óra tudásszint szerinti csoportban
- nyelvi előkészítő évfolyamon készség- és képességfejlesztés
- nyelvi előkészítő évfolyamon heti 2 informatikaóra
- nyelvi előkészítő évfolyamon heti 1 óra tanulásmódszertan
- 9-10. évfolyamon heti 4, 11 évfolyamon 2 második idegennyelv-óra a diákok választása szerint (jelenleg: dán, francia, holland, japán, kínai, német, olasz, orosz, spanyol)
- választható tárgyak a nyelvi előkészítő, 9, 10. évfolyamon (heti 4 órában)

Amiért érdemes minket választani

A (tovább)tanulás segítése

- Alternatív pedagógiai program, akkreditált kerettanterv
- Epochák, projektek, témahetek, komplex tárgyak, szöveges értékelés
- Fejlesztőpedagógus, iskolapszichológus
- Az angol mellett bármilyen második idegennyelv választható (jelenleg dán, francia, kínai, holland, japán, német, olasz, orosz, spanyol, de a diákok igényei szerint bővülhet a lista)
- Kis létszámú fakultációk, sokféle csoportbontás, választható sportágak testnevelésből, tömbösített testnevelés
- Magas a felsőfokú nyelvvizsgával rendelkező diákok aránya a két tanítási nyelvű képzésben
- A diákok képességeinek aktuális állapotára, személyiségére szabott oktatás és nevelés (egyéni fejlesztési terv)
- A továbbtanulók aránya 90% fölötti
-
Differenciált tevékenységformák
- Egyéni konzultációs és fejlesztési lehetőségek, tehetséggondozás
- Háromoldalú testületek (diákok, szülők, felnőtt munkatársak): Kürttanács, Együttműködés Fóruma
- Igény szerint emelt szintű érettségi előkészítők bármely tantárgyból
- Kiemelten kezeljük a „ki tanul, kit tanítunk?”; a „hogyan tanul, hogyan tanítunk?” elveket.
- Kötetlen, családias légkör, partnerközpontú, szolgáltató szemlélet
- Mentorrendszer
- Minden évfolyamon radikálisan csökkentett kötelező óraszám, így széles választási lehetőség
- Minden osztályt osztályfőnökök párosa vezet, gondoz
- Nem magas osztálylétszámok
- Nyelvvizsgával az összes végzős 85%-a rendelkezik

Tanórán kívüli programok

- Szakkörök (absztrakt és szürreális művészet, dánszakkör, döbbenetes fociélmény, drámairodalom olvasókör, hardcore biológia, informatika OKTV-re felkészítő, jógaszakkör, kémiai kísérletek, kínai szakkör, koreai szakkör, kórus, kosárlabda, kreatív drámajáték, küzdősport, masszázs -és manuálterápia, matematika korrepetáló szakkör, mennyei ízek – vegán főzőszakkör, német szakkör, olasz társalgás, röplabda, sci-fi olvasókör, történelmi filmklub, túraszakkör, ultimate frizbi, versolvasás-versírás, vitaszakkör, zenekar)
- Házi vetélkedők, tehetséggondozási programok
- Színes programok egész évben: gólyatábor, sítábor, biciklitúra, gyalogtúra, vízitúra, matekos tábor, iskolakarácsony, osztálykarácsony, témahetek (nyelvi hét, természettudományi, társadalomtudományi és pályaválasztási témahét)és témanapok (demokrácianap, filozófia világnapja, klíma- és egészségnap, Kürti Party, kürtös nyelvi parádé, kürtszülinap, művészeti fesztivál, pí-nap, sportnap, természetismereti projektnap, tolerancianap)
- Osztálykirándulások (év elején és év végén is)

A 2022/23-as tanév fontos dátumai

A Kürt hivatalos felvételi tájékoztatója, a honlapunkon, az alább olvasható információk. Az iskoláról bővebben az alábbi gombra kattintva olvashatnak.

Nyílt napi tájékoztató pptx - 2023. február 9.

Központi írásbeli felvételi

Területei: magyar nyelv és matematika
Időpontja: 2023. január 21. 10:00
Pótló központi írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2023. január 31. 14:00

Jelentkezés központi írásbeli felvételire
A központi írásbeli felvételit bármelyik iskolában, így nálunk is meg lehet írni. Jelentkezni a titkárságon leadott jelentkezési lappal lehet. A jelentkezési lap hamarosan letölthető lesz innen.
Határidő: 2022. december 2.

Jelentkezési lap központi írásbeli vizsgára pdfJelentkezési lap központi írásbeli vizsgára docx

Kérvény
A szakértői vélemény figyelembe vételéről szóló, illetve speciális írásbeli vizsgakörülményeket igénylő szülői kérvényről érdeklődjenek a titkárságon.
Kizárólag a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 3. és 25. pontjában meghatározott sajátos nevelési igényű tanuló, illetve beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanuló esetében.
Benyújtási határidő: az írásbelire jelentkezéssel együtt.

Szülői kérelem a vizsga speciális vizsgakörülményeinek biztosítására pdf

Szóbeli

A jelentkezőknek szóbeli felvételi vizsgánkon kell részt venniük, mely vizsga egy kötetlen beszélgetésből és egy csoportos feladatból áll. A felvételi során nem a tárgyi szaktudást, hanem a diák együttműködését, motivációját figyeljük.

Időpontja: 2023. március 6-11.

Nyílt napok

Időpontja: 2022. november 15., 23., 2023. február 9.

Jelentkezés:

Nyílt napi regisztrációs cikkNyíltnap útmutató pptx

Gyakran ismételt kérdések

1. Hány évfolyamos az iskola?
Iskolánk 5 évfolyamos, a 0. év a nyelvi előkészítő év. Ez az év is kötelező.

2. Hány osztály van egy évfolyamon?
Egy évfolyamon 3 osztály van, 28-30 tanulóval és két osztályfőnökkel.

3. Milyen órák vannak a nyelvi előkészítős évfolyamon?
Van 17 angolóra, ebből legalább egyet anyanyelvi tanár tart. Ezen kívül van anyanyelvi fejlesztés, informatika, matematika, osztályidő, tanulásmódszertan, testnevelés és választható tárgyak.

4. Milyen választható tantárgyak vannak?
Nagyon nagy a választék, hogy minden diákunk tudjon olyat választani, ami őt a legjobban érdekli; a II. világháború csataterei, angol irodalom, angol világ, az ember, bevezetés a nemzetközi kapcsolatokba, biológia stúdium, csillagászat, dalszövegek elemzése, demokrácia, dráma, elsősegély-egészségtan, etika, Európai Unió-s ismeretek, filmek elemzése, filozófia, fizika stúdium, grafika, hagyományaink, hétköznapi tudományok, improvizáció, JAM, kémia stúdium, kézműves kultúra, kis angol nyelvészet, kortárs irodalom, környezet- és természetvédelem, kreatív írás, kultúra, mindent az állatokról, mitológiák, multimédia, művészet, önismeret, pedagógia, politikatudomány, programozás, pszichológia, retorika, sakktika, STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), szaknyelv, tengerbiológia, természet, üzleti angol, világirodalom, világvallások, webfejlesztés, zene. A tantárgyak közül legalább kettőt, legfeljebb hármat kell választania a tanulónak a nyek-9-10. évfolyamokon. 11. és 12. évfolyamon a diákok elsősorban az érettségire felkészítő fakultációk közül választhatnak.

5. Van-e osztályozás?
Nincsen. Százalékban kapják a gyerekek az értékelést. Az e-naplóban a szülők is láthatják a beírt eredményeket. Év végén az eredmények alapján kapnak viszont év végi jegyet.

6. Mit jelent a két tanítási nyelvű tagozat?
A „kéttanosok” angolul tanulják a földrajz, a matematika és a természetismeret tantárgyakat, illetve 11. és 12. évfolyamon az angol célnyelvi civilizációt. Ezekből a tárgyakból angolul érettségiznek. Ha az angol emelt szintű érettségit 5-re teljesítik további két tantárgyból tett angol nyelvű érettségi mellett, felsőfokú nyelvvizsgát kapnak.

7. Csak kicsit vagy egyáltalán nem tud angolul a gyermek, az baj?
Egyáltalán nem. A tanulók a felvételüket követően írnak egy angol besoroló tesztet, ami alapján 7, egyenként 11-13 fős csoportba osztjuk őket a tudásszintjük alapján, így mindenki a számára legmegfelelőbb ütemben tud fejlődni.

8. Más nyelvet is lehet tanulni a Kürtben?
Sőt, 9. évfolyamtól kötelező! A paletta széles, gyakorlatilag bármit lehet tanulni, amit a gyerekek szeretnének, a 9-11. évfolyamon. Jelenleg az alábbi nyelvek közül választhatnak: dán, francia, holland, japán, kínai, német, olasz, orosz, spanyol. Igény szerint olyan nyelvi csoportot is indítunk, amit egyelőre/eddig nem tanítottunk az iskolában.

9. A gyerekem kicsit nehezen ír/olvas/ül nyugodtan…. Érheti bármiféle hátrány emiatt a Kürtben?
Befogadó iskola vagyunk. Ennek egyik nagyon fontos elemeként a Támogató Munkacsoport tagjai (fejlesztő pedagógusok, iskolapszichológusok) segítik a gyerekek fejlődését, illetve a pedagógusok munkáját.

10. Szeretném megnézni, milyen módon folyik az oktatás a Kürtben. Lehetséges ez?
Természetesen! Írjon egy emailt az felveteli@kag.hu címre, szervezünk Önöknek egy iskolalátogatós napot a kért órákra.

11. A gyermekem egy másik iskolából szeretne átjelentkezni a Kürtbe, ez hogyan lehetséges?
Töltsék ki az Átjelentkezési kérelem űrlapját a Felvételizőknek, átjelentkezőknek menüpont alatt. Jelenleg minden osztályunk maximális létszámmal működik. Ha az adott évfolyamon nincsen éppen szabad hely, akkor felajánljuk a várólistát, mint lehetőséget. Amennyiben lesz felszabaduló hely, meghívjuk a családot egy személyes beszélgetésre az átjelentkezési folyamat elindítása kapcsán.

Átjelentkezési kérelem

Kérjük, átjelentkezési kérelmét az alábbi űrlap kitöltésével küldje el nekünk: https://forms.gle/fovs5ZHwXVMLpuQZA
Az űrlap kitöltése nem jelenti az automatikus átvételt. Amennyiben van szabad hely az adott évfolyamon, az űrlapot kitöltő átjelentkezőkkel felvesszük a kapcsolatot.

Elérhetőség

Dohány-Juhos Nikolett
djn@kag.hu

földrajz
történelem

Alibi osztályfőnök
Felvételi Bizottság tag

Orgovány Lívia
orgovany.livia@kag.hu

angol nyelv
civilizáció

Angol munkacsoport-vezető
Felvételi Bizottság tag

A Felvételi Bizottság elérhetősége: 
felveteli@kag.hu

Segíthetünk?

A gyorsabb megoldás.

Kérlek válaszd ki a számodra legmegfelelőbb opciót az alább látható témák közül.

Tanáraink

Ha tantárgyakkal kapcsolatos konkrét kérdésed van, fordulj közvetlenül tanárainkhoz!

Letöltés

Ha keresel egy dokumentumot, itt letöltheted.

Felvételi

Ezen az oldalon találod a legtöbb információt.

Iskolai élet

Itt találod a legfrissebb híreket, eseményeket.

E-napló

Itt eléred az iskolai eredményeidet és a tanórákkal kapcsolatos változáskról is itt értesülhetsz.

Ha mégsem találod kérdésedre a választ, töltsd ki az űrlapunkat.

Köszönjük! Megkaptuk üzeneted.
Hiba történt az üzenet elküldésekor. Kérlek próbáld újra!

Ez a kontakt form a felveteli@kag.hu email címre küldi ki üzeneted.