Felvételi, átjelentkezés

Ezen az oldalon kigyűjtöttük neked az összes felvételi információt és aktuális híreket. Valamint itt lehetőséged van megismerkedni iskolánk alapelveit.

Felvételi hírek

Pályázati lehetőség alapítványi férőhelyes bekerülésre

Az évek során egyre több megkeresés érkezett hozzánk, hogy van-e lehetőség alapítványi támogatással felvételt elnyerni. A csatolt dokumentum tartalmazza az erre vonatkozó információkat.

Végleges felvételi jegyzék

Az alábbiakban tesszük közzé a felvételi végeredményt mindkét tagozat esetében. Gratulálunk mindenkinek!

Ideiglenes felvételi jegyzékek

Mindenkit szeretettel köszöntünk! Az alábbiakban közzétesszük a felvételi eredményeket. Előtte viszont néhány fontos információt kell megosztanunk

Szóbeli felvételi hét beosztás

Szeretettel fogadtuk a jelentkezéseket! A jelentkezőknek március 5-8. között szóbeli felvételi vizsgánkon kell részt venniük, mely vizsga egy kötetlen beszélgetésből és egy csoportos feladatból áll.

Szóbeli felvételi hét

A szóbeli felvételi hét március 5-8-ig lesz nálunk. A pontos időpontot, hogy az adott gyerkőc melyik napra és hány órára került beosztásra, legkésőbb február 29-én reggel tesszük közzé.

Fontos szóbeli felvételivel kapcsolatos információ!

Amennyiben beadják a jelentkezésüket iskolánkba, szóbeli felvételire, kérjük töltsék ki az alábbi adategyeztető kérdőívet. Az adatlap kitöltése nem minősül hivatalos jelentkezésnek! Az adatlap azonban fontos eleme a gördülékeny szóbeli felvételinek!‍

Kürt – A Rád szabott iskola

A Kürt Alapítványi Gimnázium demokratikusan működő, széles értelemben vett befogadó, gyermekközpontú iskola, ahol

- Az iskolapolgárok egymást inspirálva együttműködnek közös céljaik kialakításában és elérésében;
- A közösséget és annak munkáját kreativitás, hatékonyság, konstruktivitás, sokszínűség, az új módszerek alkalmazása és a szabad, önálló gondolkodás jellemzi;
- Célunk segíteni a személyiség sokoldalú kibontakozását;
- Biztosítjuk a felkészülést a felsőoktatás kihívásaira;
- Maximálisan figyelembe vesszük az életkori igényeket, sajátosságokat;
- A terhelés arányos, egyénre szabott;
- Egyaránt fontosak a tanórák és a tanórán kívüli történések;
- Közös hagyományokat őrzünk és teremtünk;
- Derűsen és pozitívan állunk a mindennapokhoz, hogy a közösen végzett tevékenység örömteli legyen;
- Ajtókat nyitunk a világra, amelyeken önálló, és így is gondolkodó, kreatív, szabad és boldog fiatal felnőttek lépnek majd be.

Képzési formák

„A gyermek a legtökéletesebb teremtmény, mert egyedül ő tudja megalkotni saját egyéniségét. A gyermek lelke lágy viaszhoz vagy fehér papírhoz hasonló, ahová magának a gyermeknek kell belevésni a képzeteket.”
(Maria Montessori)

Magyar-angol két tanítási nyelvű, 1+4 évfolyamos gimnáziumi képzés – 0001-es tagozat kód

- nyelvi előkészítő évfolyamon heti 17 angol óra tudásszint szerinti csoportban
- nyelvi előkészítő évfolyamon készség- és képességfejlesztés
- nyelvi előkészítő évfolyamon heti 2 informatikaóra
- nyelvi előkészítő évfolyamon heti 1 óra tanulásmódszertan
- 9-10. évfolyamon heti 4, 11 évfolyamon 2 második idegennyelv-óra a diákok választása szerint (jelenleg: arab, dán, francia, héber, holland, japán, kínai, koreai, német, olasz, orosz, spanyol)
- választható tárgyak a nyelvi előkészítő, 9-10. évfolyamon (heti 4 órában)
- angol nyelven oktatott tantárgyak (angol célnyelvi civilizáció, földrajz, matematika, természetismeret)
- 9-10. évfolyamon angol nyelv emelt óraszámban, anyanyelvi tanárral is
választható tárgyak a nyelvi előkészítő, 9, 10. évfolyamon (heti 4 órában)

Angol nyelvi előkészítő évfolyamú 1+4 évfolyamos, magyar nyelvű gimnáziumi képzés – 0002-es tagozat kód

- nyelvi előkészítő évfolyamon heti 17 angol óra tudásszint szerinti csoportban
- nyelvi előkészítő évfolyamon készség- és képességfejlesztés
- nyelvi előkészítő évfolyamon heti 2 informatikaóra
- nyelvi előkészítő évfolyamon heti 1 óra tanulásmódszertan
- 9-10. évfolyamon heti 4, 11 évfolyamon 2 második idegennyelv-óra a diákok választása szerint (jelenleg: arab, dán, francia, héber, holland, japán, kínai, koreai, német, olasz, orosz, spanyol)
- választható tárgyak a nyelvi előkészítő, 9, 10. évfolyamon (heti 4 órában)

Amiért érdemes minket választani

A (tovább)tanulás segítése

- Alternatív pedagógiai program, akkreditált kerettanterv
- Epochák, projektek, témahetek, komplex tárgyak, szöveges értékelés
- Fejlesztőpedagógus, iskolapszichológus
- Az angol mellett bármilyen második idegennyelv választható (jelenleg: arab, dán, francia, héber, holland, japán, kínai, koreai, német, olasz, orosz, spanyol de a diákok igényei szerint bővülhet a lista)
- Kis létszámú fakultációk, sokféle csoportbontás, választható sportágak testnevelésből, tömbösített testnevelés
- Magas a felsőfokú nyelvvizsgával rendelkező diákok aránya
- A diákok képességeinek aktuális állapotára, személyiségére szabott oktatás és nevelés (egyéni fejlesztési terv)
-
Differenciált tevékenységformák
- Egyéni konzultációs és fejlesztési lehetőségek, tehetséggondozás
- Háromoldalú testületek (diákok, szülők, felnőtt munkatársak): Kürttanács, Együttműködés Fóruma
- Igény szerint emelt szintű érettségi előkészítők bármely tantárgyból
- Kiemelten kezeljük a „ki tanul, kit tanítunk?”; a „hogyan tanul, hogyan tanítunk?” elveket.
- Kötetlen, családias légkör, partnerközpontú, szolgáltató szemlélet
- Mentorrendszer
- Minden évfolyamon radikálisan csökkentett kötelező óraszám, így széles választási lehetőség
- Minden osztályt osztályfőnökök párosa vezet, gondoz
- Nem magas osztálylétszámok

Tanórán kívüli programok

- Szakkörök (Budapesti Barangoló, Cleanly szakkör: diákvállalkozás, ComputerScience itt a Kürtben, Dánszakkör, Döbbenetes fociélmény, Hardcore biológia, Jóga szakkör, Kosárlabda, Külföldi továbbtanulást segítő szakkör, Kürtös sakk szakkör, Küzdősport szakkör, Játékos szakkör, Masszázsterápia a Kürtben, Matematika korrepetálás, Mágus Műhely, Max 100 oldal olvasókör, Pszichológai olvasókör, Programozás Világa, Relaxáció az ebédszünetben, Röplabda, Társasjáték, Tollaslabda, Túraszakkör, Ultimate Frizbi, Üveggyöngyjáték, Versműhely, Világirodalmi alapművek)
- Házi vetélkedők, tehetséggondozási programok
- Színes programok egész évben: gólyatábor, sítábor, biciklitúra, gyalogtúra, vízitúra, matekos tábor, iskolakarácsony, osztálykarácsony, témahetek (nyelvi hét, természettudományi, társadalomtudományi és pályaválasztási témahét) és témanapok (demokrácianap, filozófia világnapja, klíma- és egészségnap, Kürti Party, kürtös nyelvi parádé, kürtszülinap, művészeti fesztivál, sportnap, természetismereti projektnap, tolerancianap)
- Osztálykirándulások (év elején és év végén is)

A 2023/24-as tanév fontos dátumai

A Kürt hivatalos felvételi tájékoztatója, a honlapunkon, az alább olvasható információk. Az iskoláról bővebben az alábbi gombra kattintva olvashatnak.

Nyílt napi tájékoztató  2024.01.25.

Központi írásbeli felvételi

Területei: magyar nyelv és matematika
Időpontja: 2024. január 20. 10:00
Pótló központi írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2024. január 30. 14:00

Jelentkezés központi írásbeli felvételire
A központi írásbeli felvételit bármelyik iskolában, így nálunk is meg lehet írni. Jelentkezni a titkárságon leadott jelentkezési lappal lehet. A jelentkezési lap november közepétől letölthető lesz innen.
Határidő: 2023. november 30.

Jelentkezési lap - wordJelentkezési lap - pdf

Kérvény
A szakértői vélemény figyelembe vételéről szóló, illetve speciális írásbeli vizsgakörülményeket igénylő szülői kérvényről érdeklődjenek a titkárságon. A kérvény november közepétől letölthető honlapunkról.
Kizárólag a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 3. és 25. pontjában meghatározott sajátos nevelési igényű tanuló, illetve beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanuló esetében.
Benyújtási határidő: az írásbelire jelentkezéssel együtt.

Szülői kérelem - wordSzülői kérelem - pdf

Szóbeli

A jelentkezőknek szóbeli felvételi vizsgánkon kell részt venniük, mely vizsga egy kötetlen beszélgetésből és egy csoportos feladatból áll. A felvételi során nem a tárgyi szaktudást, hanem a diák együttműködését, motivációját figyeljük.

Időpontja: 2024. március 5-8.

Nyílt napok

Időpontja: 2023. november 21., 22., 2024. január 25.

Jelentkezés:
Nyílt napjainkra a regisztráció 7 nappal az esemény előtt nyílik meg.

Nyílt napi regisztrációNyílt nap útmutató

Gyakran ismételt kérdések

1. Hány évfolyamos az iskola?
Iskolánk 5 évfolyamos, a 0. év a nyelvi előkészítő év. Ez az év is kötelező.

2. Hány osztály van egy évfolyamon?
Egy évfolyamon 3 osztály van, 28-30 tanulóval és két osztályfőnökkel.

3. Milyen órák vannak a nyelvi előkészítős évfolyamon?
Van 17 angolóra, ebből legalább egyet anyanyelvi tanár tart. Ezen kívül van anyanyelvi fejlesztés, informatika, matematika, osztályidő, tanulásmódszertan, testnevelés és választható tárgyak.

4. Milyen választható tantárgyak vannak?
Nagyon nagy a választék, hogy minden diákunk tudjon olyat választani, ami őt a legjobban érdekli; a II. világháború csataterei, angol irodalom, angol világ, az ember, bevezetés a nemzetközi kapcsolatokba, biológia stúdium, csillagászat, dalszövegek elemzése, demokrácia, dráma, elsősegély-egészségtan, etika, Európai Unió-s ismeretek, filmek elemzése, filozófia, fizika stúdium, grafika, hagyományaink, hétköznapi tudományok, improvizáció, JAM, kémia stúdium, kézműves kultúra, kis angol nyelvészet, kortárs irodalom, környezet- és természetvédelem, kreatív írás, kultúra, mindent az állatokról, mitológiák, multimédia, művészet, önismeret, pedagógia, politikatudomány, programozás, pszichológia, retorika, sakktika, STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), szaknyelv, tengerbiológia, természet, üzleti angol, világirodalom, világvallások, webfejlesztés, zene. A tantárgyak közül legalább kettőt, legfeljebb hármat kell választania a tanulónak a nyek-9-10. évfolyamokon. 11. és 12. évfolyamon a diákok elsősorban az érettségire felkészítő fakultációk közül választhatnak.

5. Van-e osztályozás?
Nincsen. Százalékban kapják a gyerekek az értékelést. Az e-naplóban a szülők is láthatják a beírt eredményeket. Év végén az eredmények alapján kapnak viszont év végi jegyet.

6. Mit jelent a két tanítási nyelvű tagozat?
A „kéttanosok” angolul tanulják a földrajz, a matematika és a természetismeret tantárgyakat, illetve 11. és 12. évfolyamon az angol célnyelvi civilizációt. Ezekből a tárgyakból angolul érettségiznek. Ha az angol emelt szintű érettségit 5-re teljesítik további két tantárgyból tett angol nyelvű érettségi mellett, felsőfokú nyelvvizsgát kapnak.

7. Csak kicsit vagy egyáltalán nem tud angolul a gyermek, az baj?
Egyáltalán nem. A tanulók a felvételüket követően írnak egy angol besoroló tesztet, ami alapján 7, egyenként 11-13 fős csoportba osztjuk őket a tudásszintjük alapján, így mindenki a számára legmegfelelőbb ütemben tud fejlődni.

8. Más nyelvet is lehet tanulni a Kürtben?
Sőt, 9. évfolyamtól kötelező! A paletta széles, gyakorlatilag bármit lehet tanulni, amit a gyerekek szeretnének, a 9-11. évfolyamon. Jelenleg az alábbi nyelvek közül választhatnak: dán, francia, holland, japán, kínai, német, olasz, orosz, spanyol. Igény szerint olyan nyelvi csoportot is indítunk, amit egyelőre/eddig nem tanítottunk az iskolában.

9. A gyerekem kicsit nehezen ír/olvas/ül nyugodtan…. Érheti bármiféle hátrány emiatt a Kürtben?
Befogadó iskola vagyunk. Ennek egyik nagyon fontos elemeként a Támogató Munkacsoport tagjai (fejlesztő pedagógusok, iskolapszichológusok) segítik a gyerekek fejlődését, illetve a pedagógusok munkáját.

10. Szeretném megnézni, milyen módon folyik az oktatás a Kürtben. Lehetséges ez?
Természetesen! Írjon egy emailt az felveteli@kag.hu címre, szervezünk Önöknek egy iskolalátogatós napot a kért órákra.

11. A gyermekem egy másik iskolából szeretne átjelentkezni a Kürtbe, ez hogyan lehetséges?
Töltsék ki az Átjelentkezési kérelem űrlapját a Felvételizőknek, átjelentkezőknek menüpont alatt. Jelenleg minden osztályunk maximális létszámmal működik. Ha az adott évfolyamon nincsen éppen szabad hely, akkor felajánljuk a várólistát, mint lehetőséget. Amennyiben lesz felszabaduló hely, meghívjuk a családot egy személyes beszélgetésre az átjelentkezési folyamat elindítása kapcsán.

Átjelentkezési kérelem

Kérjük, átjelentkezési kérelmét az alábbi űrlap kitöltésével küldje el nekünk: https://forms.gle/fovs5ZHwXVMLpuQZA
Az űrlap kitöltése nem jelenti az automatikus átvételt. Amennyiben van szabad hely az adott évfolyamon, az űrlapot kitöltő átjelentkezőkkel felvesszük a kapcsolatot.

Elérhetőség

Dohány-Juhos Nikolett
djn@kag.hu

földrajz
történelem

Alibi osztálymentor
Felvételi Bizottság tag

Orgovány Lívia
orgovany.livia@kag.hu

angol nyelv
civilizáció

Angol munkacsoport-vezető
Felvételi Bizottság tag

A Felvételi Bizottság elérhetősége: 
felveteli@kag.hu

Segíthetünk?

A gyorsabb megoldás.

Kérlek válaszd ki a számodra legmegfelelőbb opciót az alább látható témák közül.

Tanáraink

Ha tantárgyakkal kapcsolatos konkrét kérdésed van, fordulj közvetlenül tanárainkhoz!

Letöltés

Ha keresel egy dokumentumot, itt letöltheted.

Felvételi

Ezen az oldalon találod a legtöbb információt.

Iskolai élet

Itt találod a legfrissebb híreket, eseményeket.

E-napló

Itt eléred az iskolai eredményeidet és a tanórákkal kapcsolatos változáskról is itt értesülhetsz.

Ha mégsem találod kérdésedre a választ, töltsd ki az űrlapunkat.

Köszönjük! Megkaptuk üzeneted.
Hiba történt az üzenet elküldésekor. Kérlek próbáld újra!

Ez a kontakt form a felveteli@kag.hu email címre küldi ki üzeneted.