Iskolánkról

Történet

A Kürt Alapítványi Gimnázium 1991-ben alakult, alapító igazgatója Herczeg Éva volt. Az iskola az azt létrehozó tanárok szabad kezdeményezéséből jött létre, ugyanakkor az indulásnál a nemzetközileg is ismert Kürt Zrt. alapító tulajdonosa, dr. Kürti Sándor is hathatósan segédkezett.

Néhány igazgatóváltás után 2013-ban dolgozta ki a Munkatársi Közösség az iskola mai működési rendjét, profilját, képzési formáit, szemléletmódját. Alternatív pedagógiai programunkat 2020-ban másodszorra is akkreditáltattuk, az ebben foglaltak szerint működünk, így vagyunk mi a Kürt, a rád szabott iskola.

Küldetésünk

A Kürt Alapítványi Gimnázium demokratikus nevelést nyújt, ahol az iskolaközösség tagjainak, az iskola életét illető legtöbb kérdésben (a tanulás és a tanítás kérdéseiben, valamint az iskola életét irányító szabályok meghozatalában) egyenlő jogaik vannak. A szabályok betartását az iskola minden tagja feladatának tekinti. A döntések gyűléseken születnek, amelyeken az iskolaközösség tagjai vagy választott képviselői vesznek részt.

A gyűlések működése hozzájárul ahhoz, hogy a közösség tagjai megéljék: a demokrácia olyan rendszer, ahol szavuknak súlya van.

Elvünk, hogy minden kérdés ott dőljön el, ahol az adott kérdésről a legtöbb információ rendelkezésre áll, és hogy ne kerüljenek olyan döntések nagyobb közösségek döntési jogkörébe, amelyek csak kisebb közösségeket érintenek. Az hogy egy-egy kérdés hová tartozik, átgondolás és vita során dől el.

Küldetésünk

Pedagógiai program

A Kürt Alapítványi Gimnázium hagyományaira építkezve, a folyamatos megújulás alapelvét szem előtt tartva, újrafogalmaztuk küldetésünket, ezen alapuló alternatív kerettantervet készítettünk.

Két tanítási nyelvű középiskolaként a méltányosságra való törekvésünk, az ezt szolgáló tananyag-, iskola- és tanulás-tanításszervezésünk, módszertani eljárásaink szétfeszítik a hagyományos kereteket, alternatív kerettanterv készítését tették szükségessé és indokolttá.

A következőkben bemutatjuk, konkrétan mi tette szükségessé ezt a munkát. Indokaink a következő csomópontok mentén körvonalazhatóak:
1. Méltányosság
2. Tananyagszervezés
3. Iskolaszervezés
4. Tanulás-tanításszervezés
5. Módszertan

Pedagógiai programunk

Az iskola szerkezete

A Kürt Alapítványi Gimnázium felépítése

A Kürt Gimnázium iskolapolgárai a diákok, a szülők és az intézményben dolgozó tanárok, adminisztrációs és technikai munkatársak.
Az iskolapolgárok csoportjai, testületei, választott felelősei, valamint természetesen az iskolapolgárok dönthetnek minden olyan kérdésben, amelyek csak őket érintik, továbbá azokban, amelyeket az SZMSZ az ő hatáskörükbe utal.
Az iskolapolgárok csoportjai, testületei, választott felelősei, valamint természetesen az iskolapolgárok a Kürt Gimnázium bármely szakmai vagy irányító testületéhez, személyéhez fordulhatnak. A megszólított köteles érdemi választ adni ésszerű időn, de legkésőbb két héten belül.
Az iskolapolgárok testületeinek, szervezeteinek ülései általában nyilvánosak. Az adott szervezet vagy testület azonban indokolt esetben elrendelhet zárt ülést, illetve a részvétel formájáról (megfigyelői vagy tanácskozói státusz) az adott szervezet vagy testület a résztvevő jogállása alapján jogosult dönteni.
Minden további információt megtalál a Szervezeti és Működési Szabályzatunkban!

Kihez fordulj?TestületekMunkacsoportok

Képzéseink

Angol két tannyelvű tagozat

– Magyar-angol két tanítási nyelvű, 1+4 évfolyamos gimnáziumi képzés – 0001-es tagozatkód.

– Nyelvi előkészítő évfolyamon heti 17 angol óra tudásszint szerinti csoportban

– Nyelvi előkészítő évfolyamon készség- és képességfejlesztés

– Nyelvi előkészítő évfolyamon heti 2 óra informatika

– 9-11. évfolyamon heti 4 óra választott idegen nyelv óra (arab, dán, francia, holland, japán, német, olasz, orosz, spanyol, kínai, finn, szerb) a diákok választása szerint

– 9-12. évfolyamon angolul oktatott tantárgyak (matematika, földrajz, természetismeret, angol célnyelvi civilizáció), angol nyelv emelt óraszámban, anyanyelvi tanárral is

– Választható tárgyak a nyelvi előkészítő, 9-12. évfolyamon (heti 4-6 órában)

Normál gimnáziumi tagozat

– Angol nyelvi előkészítő évfolyamú 1+4 évfolyamos, magyar nyelvű gimnáziumi képzés – 0002-es tagozatkód.

– Nyelvi előkészítő évfolyamon heti 17 angol óra tudásszint szerinti csoportban

– Nyelvi előkészítő évfolyamon készség- és képességfejlesztés

– Nyelvi előkészítő évfolyamon heti 2 óra informatika

– 9-11. évfolyamon heti 4 óra választott idegen nyelv óra (arab, dán, francia,holland, japán, német, olasz, orosz, spanyol, kínai, finn, szerb) a diákok választása szerint

– Választható tárgyak a nyelvi előkészítő, 9-12. évfolyamon (heti 4-6 órában)