Testületek

Gondolkodók Társasága – GT

A Kürt Gimnázium fejlesztő vezető testülete. Tagjait a Munkatársi Közösség választja meg a pedagógusok közül.

Kürttanács – KT

A Kürttanács az iskolapolgárok csoportjainak képviseleti fóruma, legfelsőbb döntéshozatali szerve. A Kürttanácsba az iskolapolgárok három csoportja – diák, szülő, tanár – delegálnak képviselőket.

Együttműködés Fóruma – EF

Az Együttműködés Fóruma az iskolai konfliktusok kezelésének legfontosabb színtere. Az Együttműködés Fórumába az iskolapolgárok három csoportja – diák, szülő, tanár – delegálnak képviselőket.

Szociális Bizottság

Az alapítványi hozzájárulás mértékével, szociális kérelmekkel foglalkozó testület.

Vezetőség

Vezetők testülete szakmai, pedagógiai, adminisztratív és operatív területekről.

Gazdasági Bizottság

Átfogja, szervezi és irányítja az intézmény gazdasági életét, hozzá tartozik minden pénzügyi-gazdasági kérdés azok kivételével, amelyeket az SZMSZ más testületek, vagy személyek hatáskörébe utal.

Felvételi Bizottság

Felel az intézmény népszerűsítéséért, a felvételi eljárással járó kommunikációért, szervező munkáért. Felel a beiskolázásáért, az átjelentkező diákok felvételéért, a folyamat koordinálásáért, az intézményi nyílt napok meghirdetéséért, lebonyolításáért.

Költségvetési Bizottság

Költségvetési Tanács a költségvetés éves megvalósulását követi. A Költségvetési Tanács két főből áll, akik a Munkatársi Közösség tagjai közül kerülhetnek ki. A költségvetéssel kapcsolatos észrevételeit jelzi a Munkatársi Közösség értekezletén.