Testületek

Gondolkodók Társasága - GT

A Kürt Gimnázium fejlesztő vezető testülete. Tagjait a Munkatársi Közösség választja meg a pedagógusok közül.

Gondolkodók Társasága

Kürttanács - KT

A Kürttanács az iskolapolgárok csoportjainak képviseleti fóruma, legfelsőbb döntéshozatali szerve. A Kürttanácsba az iskolapolgárok három csoportja – diák, szülő, tanár – delegálhat képviselőket.

Kürttanács

Együttműködés Fóruma - EF

Az Együttműködés Fóruma az iskolai konfliktusok kezelésének legfontosabb színtere. Az Együttműködés Fórumába az iskolapolgárok három oldala (diák, szülő, tanár) évente delegálnak képviselőket.

Együttműködés Fóruma

Szociális Bizottság

Az alapítványi hozzájárulás mértékével, szociális kérelmekkel foglalkozó testület.

Szociális Bizottság

Vezetőség

Vezetők testülete szakmai, pedagógiai, adminisztratív és operatív területekről.

Vezetőség

Központi Gazdasági Bizottság

Átfogja, szervezi és irányítja az intézmény gazdasági életét, hozzá tartozik minden pénzügyi-gazdasági kérdés azok kivételével, amelyeket az SZMSZ más testületek, vagy személyek hatáskörébe utal.

Központi Gazdasági Bizottság

Felvételi Bizottság

Felel az intézmény népszerűsítéséért, a felvételi eljárással járó kommunikációért, szervező munkáért. Felel a beiskolázásáért, az átjelentkező diákok felvételéért, a folyamat koordinálásáért, az intézményi nyílt napok meghirdetéséért, lebonyolításáért.

Felvételi Bizottság

Költségvetési Bizottság

Költségvetési Tanács a költségvetés éves megvalósulását követi. A Költségvetési Tanács két főből áll, akik a Munkatársi Közösség tagjai közül kerülhetnek ki. A költségvetéssel kapcsolatos észrevételeit jelzi a Munkatársi Közösség értekezletén.

Költségvetési Bizottság