Együttműködés Fóruma

Az Együttműködés Fórumának elérhetősége: 
ef@kag.hu

Az Együttműködés Fóruma szervezeti és működési szabályzata

1. A Kürt Alapítványi Gimnázium szervezeti és működési szabályzata a következőket mondja ki az Együttműködés Fórumáról

 1. Az Együttműködés Fóruma az iskolai konfliktusok kezelésének legfontosabb színtere.
 2. Az Együttműködés Fórumába az iskolapolgárok három oldala (diák, szülő, tanár) évente delegálnak képviselőket. A Fórum tagját csak a delegáló csoport hívhatja vissza. A tanári oldal a Munkatársi Közösség által választott kettő tagból és a felelős vezetőből (az Együttműködés Fóruma titkárából) tevődik össze.
 3. Az Együttműködés Fóruma ülésein a diákoknak, a szülőknek és a tanároknak azonos jogosítványai, egy-egy “szavazatuk” van.
 4. Az Együttműködés Fóruma működésének alapelveit a Kürttanács véleményezi. Ennek alapján működési rendjét egyebekben önmaga dolgozza ki.
 5. Működésében teljes függetlenséggel bír.
 6. Az iskolai fegyelmi ügyekben egyedül az Együttműködés Fóruma hozhat határozatot.
 7. Titkára évente tájékoztatja az Együttműködés Fóruma munkájáról a Kürttanácsot és a Munkatársi Közösséget.

2. Az EF funkciói

 1. Tanácsot ad a problémás helyzetek, konfliktusok kezelésére, elősegíti a mediációs folyamat elindulását, és a konfliktus békés elrendezését.
 2. Dönt a vétkesség tényéről.
 3. Dönt a következményekről, szankciókról.
 4. Figyelemmel kíséri és ellenőrzi a kiszabott büntetés megvalósulását.
 5. Tájékoztatást nyújt a Kürttanácsnak.

3. Az EF hatáskörébe az alábbi ügyek tárgyalása tartozik

 1. a Házirendben foglalt iskolai szabályok megszegése, továbbá
 2. lopás
 3. szándékos rongálás
 4. becsületsértés, mások emberi méltóságának megsértése
 5. gyűlöletkeltés
 6. durva, közösségre veszélyes normaszegés
 7. mások testi épségének veszélyeztetése
 8. agresszió
 9. bármilyen büntetőjogi kategóriába eső ügy

4. A tárgyalás indokoltsága

Az eset feltárása és tisztázása az iskolapolgárok közös érdeke. Célunk, hogy demokratikus eszközökkel közös álláspontra jussunk az ügyben.

5. A tárgyalás menete

 1. Információk (sorrendben: a panaszosok információi, a panaszoltak információi, tanúk információi az ügyről)
 2. Kérdésfeltevés/vita
 3. Megoldási javaslatok (panaszoltak, bárki)
 4. Határozathozatal
Szabályzat pdf

Tagok:

Bikki Levente
bikki.levente@kag.hu

az ember
elsősegély-egészségtan
kémia
természetismeret

Együttműködés Fóruma tag

Guba Zsuzsanna
guba.zsuzsanna@kag.hu

biológia
természetismeret

Cre-8 osztálymentor
Együttműködés Fóruma tag

Judák Anna
judak.anna@kag.hu

angol nyelv
komplex művészet

együttműködés fóruma titkára
Blues osztálymentor

Kis-Rabata Tamás
krtamas@kag.hu

a II. világháború csataterei
etika
történelem

Cider osztálymentor
Együttműködés Fóruma tag
Gondolkodók Társasága tag

Kisded Kinga
kisded.kinga@kag.hu

matematika

Költségvetési Bizottság
Együttműködés Fóruma
Comfort zone osztálymentor

Lippai Kinga
lippai.kinga@kag.hu

angol nyelv
földrajz

Alibi osztálymentor
Együttműködés Fóruma tag