Gondolkodók Társasága

A Gondolkodók Társaságának elérhetősége: 
gt@kag.hu

“A Kürt Gimnázium fejlesztő vezető testülete. Tagjait a Munkatársi Közösség választja meg a pedagógusok közül. […] Ülései nyilvánosak a Munkatársi Közösség minden tagja számára, más iskolapolgár is jelezheti előzetesen részvételi szándékát, erről a Gondolkodók Társasága az előző ülésén dönt. […] A Munkatársi Közösség elé kerülő stratégiai szintű előterjesztések gazdája. A nem stratégiai pedagógiai-szakmai kérdésekben dönt. Elfogadja a tantárgyak alapvető tartalmát és működését meghatározó koncepciókat. Elfogadja a tantárgyak éves programját. Dönt a szakkörök, a fakultáció éves tervéről.” (Részlet az SZMSZ-ből)

Tagok:

Ágoston Krisztina
agoston.krisztina@kag.hu

angol nyelv
anyanyelvi fejlesztés
komplex művészet

Gondolkodók Társasága tag
Szociális Bizottság tag

Csalami Szilvia
csalami.szilvia@kag.hu

anyanyelvi fejlesztés
dráma
komplex művészet

Gondolkodók Társasága tag
Szuperhős koordinátor

Gyuriss Gábor
gyuriss.gabor@kag.hu

biológia
komplex művészet


osztályfőnök (mÁsok)
Gondolkodók Társasága tag
pedagógiai vezető

Huhn Zsófia
huhn.zsofia@kag.hu

természetismeret

Gondolkodók Társasága tag
mÁv osztályfőnök
szakmai vezető


Kis-Rabata Tamás
krtamas@kag.hu

a II. világháború csataterei
etika
történelem

Cider osztályfőnök
Együttműködés Fóruma tag
Gondolkodók Társasága tag

Kisling Zénó
kisling.zeno@kag.hu

földrajz
történelem

Cre-8 osztályfőnök
Gondolkodók Társasága tag
Társadalomtudomány munkacsoport-vezető

Molnár Lajos
tanaddin@bivak.hu

testnevelés

Baking Bread osztályfőnök
iskolavezető
Gondolkodók Társasága tag
Gazdasági Bizottság tag
Kürttanács tag

Nagy Irén
nagy.iren@kag.hu

angol nyelv
angol célnyelvi civilizáció
adminisztrációs vezető
gondolkodók társasága
osztályfőnök (B-KÁVÉ)

Omischl Ferenc
omischl.ferenc@kag.hu

etika
filozófia
komplex művészet
magyar nyelv és irodalom

osztályfőnök (Blues)
gondolkodók társasága

Perge Gergely
perge@kag.hu

matematika

Gondolkodók Társasága tag
Gazdasági Bizottság tag
Dolce&Gabbana osztályfőnök
operatív vezetőSchneider Mihály
schneider.mihaly@kag.hu

iskolapszichológus
Gondolkodók Társasága tag
Támogatók munkacsoport operatív koordinátor

Szabados Lajos
szabados.lajos@kag.hu

informatika
matematika
gondolkodók társasága
osztályfőnök (Baking bread)

Szabó Emese
szabo.emese@kag.hu

ének-zene
kompex művészet
zene
osztályfőnök (mÁsok)
gondolkodók társasága
zeneterapeuta