Vezetőség

A Központi Gazdasági Bizottság elérhetősége: 
vezetoseg@kag.hu

A Vezetőség a Kuratórium, a Kürttanács, a Munkatársi Közösség és a Gondolkodók Társasága döntései alapján irányítja az intézmény működését. Az iskola operatív szervező, vezető, ügydöntő testülete. Döntési kompetenciája kiterjed minden olyan kérdésre, mely nem tartozik más szervezeti egység hatáskörébe. Az intézmény belső életének szervezője.

Tagjai a Kuratórium által kinevezett iskolavezető, továbbá a Munkatársi Közösség által választott adminisztrációs vezető, operatív vezető, pedagógiai vezető és szakmai vezető. A Munkatársi Közösség által választott tagok visszahívására is a Munkatársi Közösség jogosult.

Feladata a szakmai munka ellenőrzése, segítése, értékelése (hospitálások, megbeszélések), az osztályfőnöki munka koordinációja, az osztályfőnök-párok, az egy osztályban tanító tanárok csoportjának kialakítása. A tanártovábbképzés elveinek előterjesztője, felelős a továbbképzési pénzek elosztásáért. Irányítja a pályázati munkát, felügyeli a délutáni szakkörök működését, a tanárok diákok általi értékelésének felelőse, koordinálja a „közös” Fogadóeseteket. Felelős a helyettesítési beosztás rendszerének elkészítéséért, működéséért. A munkacsoport-vezetőkkel együttműködve gondoskodik a hiányzó tanárok helyettesítéséről.

Felelős a pótvizsgabeosztás elkészítéséért, a munkacsoport-vezetőkkel együttműködve a vizsgák lebonyolításáért. A végzős osztályfőnökökkel együttműködve felelős az érettségire való jelentkeztetésért, az érettségi megszervezéséért, lebonyolításáért, segíti a továbbtanulást biztosító felvételire jelentkezés folyamatát.

Feladata a központi (országos, fővárosi) mérések intézményi lebonyolításának szervezése. Felelős a külső orvosi vizsgálatok lebonyolításáért. Elfogadja a tantárgyfelosztást, felelős a tanév és a nap időbeosztása tervezetének elkészítéséért, felelős az órarend elkészítéséért, karbantartásáért, felelős az intézmény mindenkori törvényi szabályozásnak megfelelő működéséért, felelős a tanügyigazgatási-jogi-törvényességi szempontból szabályszerű működésért, az intézmény jogi biztonságáért, a jogszabályokban előírt tanügy-igazgatási adatszolgáltatásokért.

Dolga a törvények, rendeletek megkívánta szabályok ismertetése, betartatása. Felelős az intézmény sajátosságainak megfelelő belső dokumentáció szabályszerű vezetéséért, elkészüléséért. Felelős a be- és kiiratkozás, a felvételik jogszabályoknak megfelelő adminisztrációjáért. A Központi Gazdasági Bizottság (KGB) döntéseire, javaslataira támaszkodva átfogja, szervezi és irányítja az intézmény gazdasági életét, hozzá tartozik minden pénzügyi-gazdasági kérdés azok kivételével, amelyeket az SZMSZ más testületek, vagy személyek hatáskörébe utal.

Végrehajtja a Kuratórium által elfogadott költségvetést. A Titkárság munkáját irányítja. A Vezetőség minden, a diákságot is érintő döntésről tájékoztatja a Kürttanácsot. Képviseli az intézményt a „külvilág” felé.

Tagok:

Gyuriss Gábor
gyuriss.gabor@kag.hu

biológia
komplex művészet


mÁsok osztálymentor
Gondolkodók Társasága tag
pedagógiai vezető

Huhn Zsófia
huhn.zsofia@kag.hu

természetismeret

Gondolkodók Társasága tag
mÁv osztálymentor
szakmai vezető


Molnár Lajos
tanaddin@bivak.hu

testnevelés

Baking Bread osztálymentor
iskolavezető
Gondolkodók Társasága tag
Gazdasági Bizottság tag
Kürttanács tag

Nagy Irén
nagy.iren@kag.hu

angol nyelv
angol célnyelvi civilizáció

adminisztrációs vezető
gondolkodók társasága
B-KÁVÉ osztálymentor

Perge Gergely
perge@kag.hu

matematika

Gondolkodók Társasága tag
Gazdasági Bizottság tag
Dolce&Gabbana osztálymentor
operatív vezető