Választható tárgyak

A jelentkezés és a választás szabályai

Tanulóink minden évfolyamon legalább kettő, legfeljebb három tantárgyat választanak a felkínált listából. A diákoknak minden tantárgyat heti két órában lesz alkalmuk tanulni.

A minimum létszám alapvetően 8 fő, de bármely iskolapolgár kérhet eltérést ettől, amely kérésről a Gondolkodók Társasága és a Fórum dönt. Ha azonban egy csoport nem indul, akkor feltétlenül kell új tantárgyat választani.

Az olyan tantárgyak esetében, ahol a jelentkezők magas száma miatt csoportbontásra van szükség, ott biztosítjuk a csoportbontást.

A választáshoz megfontolt döntést kívánunk!

Évközi váltás szabályai (Tárgyváltás)

A II.Világháború csataterei

A II. világháború csataterei órán egy tanéven keresztül elmerülhetsz a történelem legpusztítóbb háborújának frontjaiba, haditechnikájába, csatáiba. A csatékat elemezve, rengeteg videós és képi anyaggal járjuk végig az 1939-1945 közötti eseményeket. Az órán rád is számítunk, hogy érdeklődéseddel izgalmasabbnál-izgalmasabb tényekkel, érdekességekkel növeld mindannyiunk tudását a II. világháborúról.

Nem indult el ez a tárgy!
Időpont: 
Ki tartja?
No items found.

A világ- történelem sorsfordító ütközetei

A világtörténelem sorsfordító ütközetei című választható tantárgy a világtörténelem legfontosabb csatáit veszi sorra. Részletesen mutatja be azoknak az államoknak a hadszervezeteit, katonáit, háborús stratégiáit, amelyek ezeket a sorsfordító ütközeteket vívták. A választott tantárgy keretein belül tanulói kiselőadások, valamint hadtörténeti munkák és egyéb történelmi források közös elemzésével tárjuk fel az összecsapások lefolyásának körülményeit, tárjuk fel a győzelem és vereség közti különbség okait.

Nem indult el ez a tárgy!
Időpont: 
Ki tartja?
No items found.

Angol irodalom

Az angol nyelvű irodalom tantárgyat azoknak ajánljuk, akik szeretnek olvasni, akár angol nyelvű műveket is szívesen olvasnak és szeretnék meglévő angol tudásukat, szókincsüket gyarapítani, valamint nyelvi vizsgákon, méréseken is kamatoztatható szövegértési készségeket elsajátítani. Ezt a célt a különböző irodalmi korszakokból a csoport tagjainak közreműködésével kiválasztott művekből vett részletek olvasásán és elemzésén keresztül fogjuk elérni. Emellett elsajátítjuk a művek megértéséhez szükséges alapvető fogalmakat, illetve megismerkedünk az angol és amerikai irodalom prominens személyiségeivel. Ha érdekel ez a magával ragadó világ, válaszd ezt a tárgyat!

Nem indult el ez a tárgy!
Időpont: 
Ki tartja?
No items found.

Angol világ

Az angol világ választható tárgyra azokat a diákokat várjuk, akik már legalább társalgási szintű angol nyelvtudással rendelkeznek, és szeretnének jobban elmélyedni az angol nyelvű országok történelmében, kultúrájában, szokásaiban. Filmek, projektmunkák és olvasmányok segítségével olyan témákkal foglalkozunk, melyek a civilizáció tantárgyból idő hiányában kimaradnak. Az órák nyelve angol.

Nem indult el ez a tárgy!
Időpont: 
Ki tartja?
No items found.

Az ember

Érdekel, ki vagy? Mi közünk az állatokhoz? Vagy teljesen elszakadtunk tőlük? Honnan származunk? Miért viselkedünk úgy, ahogy? Miért érzünk úgy, ahogy? Milyen változatosak vagyunk a Földön? Miért vagyunk olyan sokszínűek? Hogyan és miért működünk csoportban? Miért vagyunk ennyire együttműködőek? Miért háborúzunk? Hogyan sikerült társadalmat létrehoznunk? Ezekre a kérdésekre próbálunk meg választ találni. Garantáltan érdekes kaland lesz!

Nem indult el ez a tárgy!
Időpont: 
Ki tartja?
No items found.

Biológia stúdium

A biológia stúdium fő célja, hogy közelebb hozza az érdeklődő diákokat a biológia tudományához, megismertesse a diákokkal a biológiai vizsgálatok módszereit, eszközeit, a kiértékelés módjait. A tematika alapjául a részletes érettségi követelményrendszerben foglalt, középszinten kötelező kísérletek szolgálnak. Ennek tükrében a tantárgy elvégzése után a diákok megismerkednek (és magabiztossá válnak) a középszintű biológia érettségi szóbeli részének kísérleti tételeivel. A biológia stúdium emellett (támaszkodva a kémia és a fizika stúdium tematikájára) segít abban, hogy érzékennyé és érdeklődővé váljanak a diákok a természettudományos szemlélet iránt.

Nem indult el ez a tárgy!
Időpont: 
Ki tartja?
No items found.

Csillagászat

Érdekelnek az univerzum titkai? Űrhajósnak készülsz?, Nem érted, hogy hová tűnt a Mars légköre, vagy mit keresnek a trójaiak a Jupiter pályáján? Kíváncsi vagy, hogy milyen az élet a nemzetközi űrállomáson, vagy mi történne veled egy fekete lyuk közelében? Keressük meg közösen a válaszokat! Fő témáink:

• A Föld, mint bolygó és objektumok a Föld körül

 • a Föld pályaadatai, felépítése

 • a Hold, műholdak, űrhajók, űrtávcsövek

• A Naprendszer elemei:

 • bolygók minden méretben, holdak, gyűrűk, törmelékek

 • a Nap, mint központi égitest és a benne zajló folyamatok

• Térbeli űrutazás: a világ a Naprendszeren kívül

 • barna és fehér törpék, szupernova robbanás és neutron csillag: napok életciklusa

 • élet a Naprendszeren kívül: az exobolygók titkai

 • "lyukak" az Univerzumban: fekete lyuk, fehér lyuk, féreglyuk

• Időutazás: az Ősrobbanástól a világvégéig

• Mi történt az Ősrobbanáskor, és hogyan alakultak ki a galaxisok? Mikortól van fény az Univerzumban?

• Milyen lesz a világunk jövője?

Nem indult el ez a tárgy!
Időpont: 
Ki tartja?
No items found.

Dalszövegek elemzése

Gondoltad volna, hogy dalszövegeket is lehet úgy elemezni, mint egy verset? A Dalszövegek elemzése nevű tárgy éppen ezt tűzi ki céljául, hiszen a zene sokunkhoz közel áll, sokszor nem is figyelünk arra, mit hallgatunk, éneklünk, pedig érdemes! Egy új világ fog kinyílni, ha elkezdünk dalszövegeket boncolgatni. Lesz itt téma a szerelem, a szexualitás, a béke, a háború, a költészet, a jövőről való gondolkodás, meg minden, ami benneteket érdekel.

Nem indult el ez a tárgy!
Időpont: 
Ki tartja?
No items found.

Demokrácia

Tanév elején egy demokratikus közösség alakul a csoport tagjaiból: az első órákon megalkotjuk a közösségünk szabályait, valamint megbeszéljük, ki miért választotta ezt a tárgyat, mit szeretne a tanév során tanulni. Az egész évet ezekre a célokra fogjuk majd ráépíteni, azaz a téged valóban érdeklő témákkal fogunk foglalkozni, ami lehet a demokrácia fajtái, aktuálpolitika, de akár a szavazati jog kérdése is, azaz bármi, ami kapcsolódik a demokrácia témájához. Az órákon megtapasztaljuk majd a különböző döntési/szavazási mechanizmusok hatásait, gyakoroljuk, hogy milyen módon tudunk beleszólni a minket érintő döntésekbe, de fogunk beszélni azokról az alapvető jogainkról is, amik a mindennapi életünk során, például az iskolában tanórák alatt is megilletnek minket.

Nem indult el ez a tárgy!
Időpont: 
Ki tartja?
No items found.

Diplomácia

A tantárgy célja, hogy megismerd a világunkat és napjaink ország határait kialakító diplomáciai játszámakat a múltban, ezáltal megismerd, hogyan is működik napjaink világpolitikája. Ugyanis a nemzetközi kapcsolatokat ma is a diplomácia és az abban tevékenykedő emberek határozzák meg, így a történelmen túl meg tudod ismerni a diplomáciai alapjogokat, szokásokat, szerepeket (konzulok, diplomaták stb.). Mindemellett cél, hogy megtanulj diplomatikus lenni és felvértezzünk az ezekhez szükséges képeséggekkel. Ki tudja, lehet még a Magyar Diplomáciai Akadémián kötsz ki végül, ha ide most csatlakozol?:)

Nem indult el ez a tárgy!
Időpont: 
Ki tartja?
No items found.

Dráma

A dráma választható tárgyra szeretettel várunk mindenkit, akit érdekel a színház világa, és az előadóművészet. A tanévet játékokkal indítjuk, majd artikulációs, mozgásos és improvizációs gyakorlatokkal egyre jobban megismerkedünk a színészet alapjaival. Ezekhez inspirációt közös színházélményeinkből merítünk. A második félévre eljutunk a jelenetírásáig, majd közösen alkotunk meg belőlük egy saját színdarabot. Szóval függöny fel!

Nem indult el ez a tárgy!
Időpont: 
Ki tartja?
No items found.

Elsősegély, egészségtan

Ha szeretnéd megtanulni, hogyan kell újraélesztést, légútbiztosítást, vérzéscsillapítást és egyéb életmentő technikákat helyesen és magabiztosan kivitelezni, akkor itt a helyed. Az órákon nem csak az elsősegélynyújtó technikákat ismerjük meg, hanem gyakori betegségekről és megelőzési, gyógyítási, kezelési módjaikról is lesz szó. A tanév során ellátogatunk kórházba, mentőállomásra, hogy testközelből is ismerkedhess az orvosi és mentős szakmával.

Nem indult el ez a tárgy!
Időpont: 
Ki tartja?
No items found.

Etika

Az erkölcsi mérlegelés nem magányos foglalatosság, hanem nyilvános tevékenység. Kell hozzá egy beszélgető partner - egy barát, egy szomszéd, egy társ vagy egy osztály...

A tanévben rengeteg konkrét példán keresztül megismerhetitek a legfontosabb etikai elméleteket. Hogy mikről fogunk beszélni?

Többek között: abortusz, eutanázia, melegházasság, mi a szabadság, szabadpiac, diszkrimnáció és pozitív diszkrimináció, mi az az igazság, igazolható-e egy gyilkosság, mik azok az előítéletek, kannibalizmus, LMBTQI-emberek jogai, katonai erkölcs, menekültek és bevándorlók, hajléktalanság, közösségi érdek, egyéni szabadságjogok, pornográfia, fontos-e a szándék, prositúció, minimális állam, kínzás és háborús bűncselekmények, létezik-e tökéletes társadalom, eladhatom-e a vesém, van-e az értékeknek közös mércéje, vannak-e magasabb és alacsonyabb rendű élvezetek és mégis mit keres Jeremy Bentham feje egy londoni pincében.

Nem indult el ez a tárgy!
Időpont: 
Ki tartja?
No items found.

Európai Uniós ismeretek

Brüsszel az EU fővárosa, vagy továbbra is a 27 tagállam fővárosában születnek meg az uniós döntések? Hogyan lett egy laza gazdasági együttműködésből, egy hosszútávra szóló „közös európai projekt”? Miért felel az Európai Parlament, az Európai Bizottság és az Európai Tanács? Mi változott az Európai Unióban a Brexit óta? Mikor lesz a következő bővítési forduló az unióban? Sokak szerint az EU egy elefánttorony, ami távol van a mindennapjainktól és érthetetlenül bonyolultak a döntései is. Ha szeretnél eligazodni ebben az útvesztőben, akkor ott a helyed ezen az órán.

Nem indult el ez a tárgy!
Időpont: 
Ki tartja?
No items found.

Filmek elemzése

A csoport tagjaival közösen nézünk filmeket, majd megbeszéljük azokat, vitázunk róluk. Azoknak ajánlom, akiket érdekel a filmművészet, szeretnek moziba járni, filmeket és sorozatokat nézni. Ha azt gondolod, hogy a Marvel-univerzumon túl is van élet, ha szeretnél olyan nagyszerű filmeket látni, amikről még soha nem hallottál, akkor itt a helyed!

Nem indult el ez a tárgy!
Időpont: 
Ki tartja?
No items found.

Filozófia

Jaspers szerint a filozófia úton-levést jelent. Miközben ezen az életnek nevezett úton vagyunk, rengeteg kérdéssel szembesülünk: Ki vagyok? Mit tudhatok meg magamról? Mit tudhatok meg a másik emberről, és mit a világról? Van-e Isten? Mit nevezünk szépnek? Milyen az ideális társadalom? Hogyan lehetek szabad? Egyáltalán mi a szabadság? Mit vár el tőlem a többi ember? Lehetek boldog? Egyáltalán ki és milyen az, aki boldog?

Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keressük a választ közösen, és olyan filozófusokról fogunk beszélni, akik úgy gondolták, hogy tudják e kérdésekre a választ.

Ha szeretsz gondolkodni, és érdekelnek az élet nagy kérdései, akkor itt a helyed! =)

Nem indult el ez a tárgy!
Időpont: 
Ki tartja?
No items found.

Fizika stúdium

A fizikát sokan a legalapvetőbb tudománynak tekintik, mert fő célja a minket körülvevő világ működésének megértése. Fizika stúdiumunkon a fizikus szemléletmódba igyekszünk bepillantást engedni. Kár lenne tagadni, hogy a világ működése néha nem is tűnik olyan egyszerűnek, főleg ha valóban a maga komplexitásában szeretnénk vizsgálni. De mi a fizika stúdiumon egyelőre a legelején kezdjük el az ismerkedést a fizika kutatási módszereivel. Melyek a legalapvetőbb tudomány legalapvetőbb kérdései?

Csak néhány példa: Mi a mozgás? Mi mozog? Hogyan mozog? Miért mozog? Milyen gyorsan halad a fény? Hogyan vegyük fel a földről, amit leejtettünk? Hogy a manóba ejtettük le? Mennyi a reakcióidőnk? Stb.

A lényeg, hogy mindezekre a kérdésekre fizikus szemlélettel keressük a választ; például a reakcióidőt meg fogjuk mérni. Miért? Azért, mert a fizikusok kedvenc módszere az alapvető kérdések megválaszolására a mérés.

Nem indult el ez a tárgy!
Időpont: 
Ki tartja?
No items found.

Grafika

• Érdekel, hogy miként lesz a fényből számunkra is felfogható látvány?

• Kíváncsi vagy, hogy a színek hogyan viszonyulnak egymáshoz és a világhoz?

• Szeretnéd megtudni, hogy mi az a színskála, színhőmérséklet?

• Akarsz-e a mestere lenni a képek digitalizálásának és módosításának?

• Tanulnál-e változatos képszerkesztőprogramok kezeléséről?

Ha valamelyikre igen a válasz, akkor jelentkezz Grafikára! Ezen az órán elmélyítjük a diákok tudását a képalkotásban, színek kezelésében, a képi tulajdonságok mibenlétében valamint vektorgrafikus és pixelgrafikus képek szerkesztésében.

Nem indult el ez a tárgy!
Időpont: 
Ki tartja?
No items found.

Hagyományaink

Miért válaszd ezt a témakört? Mert nincs is érdekesebb annál, mint megismerni őseink életmódját, szokásait, örömét-bánatát! Eddig is hallottál már néprajzról néptáncról, népzenéről? Ez a tárgy sokkal több ennél! A Ti érdeklődésetekhez alakítjuk a témaköröket. Mehetünk Skanzenbe, Néprajzi Múzeumba, tájházba, kiállításra, táncházba, koncertre. Hívhatunk érdekes előadókat. Nézhetünk filmeket magyar és más népek hagyományairól, híres magyar utazókról, kutatókról. Olvashatunk népmeséket, balladákat, hallgathatunk népzenét. Beszélgethetünk a népi kultúra, hagyományos életmód és a fenntarthatóság összefüggéseiről. Meglátjátok, ez az egész világ nem a múlt, hanem a jelen és a jövő!

Nem indult el ez a tárgy!
Időpont: 
Ki tartja?
No items found.

Hétköznapok tudománya

Ha következő kérdésekre tudod a választ, akkor ne ezt a tárgyat válaszd:

Mi mennyibe kerül? Hogyan kell számlát nyitni egy bankban? Egyáltalán mik azok a bankok? Hogyan működnek a hitelek, befektetések? Hogyan kell takarékoskodni? Mi a pénz és mi az az infláció? Mi a különbség a részvény és a kötvény között? Mi az a nyugdíj? Miért és hogyan fizetünk adót? Hogy működnek a biztosítások? Mennyi a magyarországi átlagfizetés? Hányan élnek falvakban, városokban, a fővárosban? Milyen jogai vannak egy állampolgárnak? Hogy működik a média, mit akarnak a reklámok? Hogyan kell önéletrajzot írni, milyen egy állásinterjú? Hogyan és mire lehet pályázatokat benyújtani?

Ha érdekelnek a válaszok, akkor gyere!

A tárgy sikeres teljesítéséhez feltétlenül szükség van érdeklődésre és kíváncsiságra, és egy kis minimális tájékozottságra.

Nem indult el ez a tárgy!
Időpont: 
Ki tartja?
No items found.

Improvizáció

Az improvizáció közös játék, amikor figurákba bújunk, és helyzeteket jelenítünk meg – minden színészet alapja és kezdete. Improvizálva tanulunk meg figyelni és reagálni egymásra, fejlődik a koncentrációs készségünk, egy jól sikerült improvizáció pedig felszabadult örömet okoz. Ha szeretnél játszani, jobban megismerni másokat és önmagad, akkor válaszd az improvizációt!

Nem indult el ez a tárgy!
Időpont: 
Ki tartja?
No items found.

JAM - diákvállalkozások

Ha szeretnél megismerkedni a 21. század főbb társadalmi és gazdasági kihívásaival, kreatív ötleteket kigondolni a kis lépések megoldásaira, akkor gyere és csatlakozz a Fenntartható vállalkozás építők csapatához.

A kurzus során keresünk új megoldásokat, ötletelünk, megtanuljuk mitől jó egy ötlet és gazdasági szempontok alapján olyanná formáljuk, amely a gazdasági szempontok szerint is működik. Piaci ismeretek, célcsoport, buyer persona, pozicionálás, marketing stratégia, üzleti tervezés, amelyek segítenek neked megismerni a piac alapvető működését és azt, hogy hogyan tudsz egy jó ötletből vállalkozást építeni.

A hazai és nemzetközi versenyeken való részvételi lehetőségekkel, pedig olyan kompetenciákat szerezhetsz, amelyek elismert szakértők támogatásával segítenek saját kreativitásod kibontakozásában és értékes nyereményeket is nyerhetsz.

A jövőt mi alakítjuk és a célunk egy jobb jövő formálása. Gyere és formáljuk együtt!

Nem indult el ez a tárgy!
Időpont: 
Ki tartja?
No items found.

Kémia stúdium

Ha érdekelnek téged is a kémiai kísérletek, hogyan is befolyásolja a kémia hétköznapokat, vagy szeretnél indulni kémia versenyeken. Akkor te helyed is a kémia stúdiumon van. Gyere és végezzünk együtt látványos kémiai kísérleteket és értsd meg a molekuláris világot.

Nem indult el ez a tárgy!
Időpont: 
Ki tartja?
No items found.

Kézműves kultúra

A hely, ahol kipróbálhatsz különböző kézművestechnikákat.

Itt lehetőséged nyílik a hagyományos kézművesség újragondolására, kísérletezésre, egyéni alkotói feladatok megélésére, újrahasznosításra és az elmélyülésre.

Hogy milyen technikákra számíthatsz? Kötés, szövés, varrás, hímzés, horgolás, nemezelés, agyagozás, papírmasé és kézi nyomda készítés, papírmerítés, könyvkötés, origami, makett készítés…

Az év tematikájában, a kalendáriumban lévő ünnepköröket, és természetesen az egyéni igényeket is szem elött tartjuk.

Nem indult el ez a tárgy!
Időpont: 
Ki tartja?
No items found.

Kis angol nyelvészet

Ha már jól beszéled a modern angol nyelvet, érdekelnek a folyamatok, amelyek során kialakult, szívesen hallgatod a különböző dialektusokat és szeretnéd még jobban megérteni a nyelvtani összefüggéseket, válaszd ezt a tárgyat!

Nem indult el ez a tárgy!
Időpont: 
Ki tartja?
No items found.

Környezet- és természet- védelem

Ismerjük meg jobban, hol élünk, védjük meg együtt. Olyan (minden embert foglalkoztató) témák kerülnek elő, mint a népességrobbanás, az ipar környezetre gyakorolt hatása, fajmentések, mentőprogramok, fajmentő állomások. A tantárgyat úgy tervezzük, hogy minél nagyobb hangsúlyt kapjon a külső helyszíneken történő megismerés, készülj gyárlátogatásra, menhelylátogatásra, állatkerti látogatásra. Előre figyelmeztetünk, szükséged lesz a két kezedre és a tenni, változtatni akarásodra, hogy közösen tevékeny, hatékony és hasznos munkát végezhessünk.

Nem indult el ez a tárgy!
Időpont: 
Ki tartja?
No items found.

Kortárs irodalom

Ezen az órán megismerkedünk a jelen magyar és világirodalomával, és olyan szerzőkkel, akik ma is alkotnak. A diákok behozhatják kedvenc olvasmányaikat (regényeket, verseket, novellákat, de akár képregényeket is), amelyeket közösen fogunk olvasni, elemezni. Az óra célja az, hogy az irodalomra ne egy poros, távoli, érthetetlen tárgyként tekintsünk, hanem úgy, hogy ez segít abban, hogy jobban megérthessük és elfogadjuk a körülöttünk lévő világot és elsősorban önmagunkat.

Nem indult el ez a tárgy!
Időpont: 
Ki tartja?
No items found.

Kortárs segítés

A diákok sok időt töltenek együtt, sokat tudnak egymásról, és sokat tudnak tenni egymásért. Hogy ezt minél tudatosabban végezhessék, érdemes tanulni arról, hogyan lehet egymást megismerni, hogyan lehet jól együtt lenni, hogyan lehet egymást hatékonyan támogatni. A kortárs segítés kurzuson tanulhatsz többek között

• a bántalmazás megelőzéséről, és arról, mit tehetnek ezért maguk a gyerekek;

• a segítő beszélgetésről;

• a konfliktusokról, az alternatív konfliktuskezelési módszerekről;

• a kortárs segítés, a kortárs aktivitások lehetőségeiről és határairól.

Neked való ez a tárgy, ha türelmes vagy, nyitott, empatikus és megbízható. Ha érdeklődést mutatsz mások iránt, és elfogadod az emberek különbözőségét. Ha érdekel, hogyan lehet az iskolai légkört még jobbá tenni.

Nem indult el ez a tárgy!
Időpont: 
Ki tartja?
No items found.

Kreatív írás

A tárgy címében az írás viszonylag egyértelmű, önálló szövegalkotásra utal, mi magunk írunk majd szövegeket. A kreatív szó árulkodik arról, hogyan és milyen szövegeket. Bármilyen szövegeket, amihez kedved/kedvünk van. Nem titkolt cél az, hogy megtanulj magabiztosan, pontosan szövegeket írni, amely biztos segítséget nyújt majd az érettségin. Azoknak ajánlom a tárgyat, akik nem tudnak mit kezdeni kreativitásukkal, fantáziájukkal, mondanivalójukkal, játékosságukkal.

Nem indult el ez a tárgy!
Időpont: 
Ki tartja?
No items found.

Leadership - vezetéselmélet

Szeretsz másokkal szervezni? Érdekel, hogy mitől érezhetjük jól magunkat közösségben? Követed a világ változásait? Hiszel abban, hogy együtt sikerülhet? Gyere velünk megismerni a trükköket, technikákat, amikkel ezeket bővítheted, fejlesztheted! Az órán sokat fogunk tanulni magunkról, a világról és lehetőségünk lesz arra, hogy változtassunk, fejlesszünk a Kürtös életünkön! Válaszd ezt az órát egy remek élményért, sok tapasztalatért és remek hangulatért!

Nem indult el ez a tárgy!
Időpont: 
Ki tartja?
No items found.

Mindent az állatokról

Ebben a választható tárgyban minden benne van, aminek köze van az állatokhoz. Az első félévben körüljárjuk, mennyire sokfélék és változatosak az állatok, egyúttal rendszerezzük is őket, majd testükkel és életműködéseikkel ismerkedünk meg. Sok mindenről beszélgetünk, illetve több alkalommal testközelből is megvizsgáljuk az állatokat, többek között a Budapesti Állatkert erre a célra létrehozott oktató központjában. Az órákon szó lesz még az állati legekről,képességekről, tévhitekről, különleges szervekről és rejtélyekről. Mindeközben sokat dolgozhattok majd csoportban, így megmutathatjátok művészi oldalatokat és kreativitásotokat. A második félévben az állatok további érdekes tulajdonságait járjuk körül, úgymint csodálatos állatok, élethossz, testben élő szörnyetegek, alkalmazkodási képességek. A tanév során eljuthatunk a Tropicariumba, ahol a Föld különböző területein élő állati példányokkal ismerkedhetünk meg, valamint megérinthetünk, kézbe foghatunk egy-két érdekes állatfajt a Zoo Café-ban is. Ha szereted az állatokat, itt a helyed!

Nem indult el ez a tárgy!
Időpont: 
Ki tartja?
No items found.

Mitológiák

Tudtad, miért egyszemű Odin? És honnan van Thor kalapácsa? És Zeusz pikáns kalandjairól hallottál? Itt minden lesz: szörnyek, sárkányok, démonok, istenek, pórul járt halandók. Bejárjuk a világot, bestiális szörnyeket ölünk, megmentjük Camelotot. Mitológián ezeket a történeteket hallhatod, játszhatod. Görög, római, skandináv, kelta, japán vagy indiai mítoszokból válogathatsz, vagy hozhatsz te is új ötleteket.

Nem indult el ez a tárgy!
Időpont: 
Ki tartja?
No items found.

Multimédia

 • Szeretnéd megismerni a multimédiás eszközök széleskörű választékát?
 • Kíváncsi vagy, hogy hogyan kell azokat hatékonyan használni?
 • Szeretnéd megtudni, hogyan kell létrehozni, igényes, esztétikus audióvizuális produktumokat?
 • Akarsz-e résztvenni egy alkotói folyamatban a kezdetétől egészen a kész produktum megalkotásáig?
 • Tanulnál-e képszerkesztést, hangvágást, videókészítést, videóvágást és ezek kombinációját?

Ha valamelyikre igen a válasz, akkor jelentkezz Multimédiára! A tanév végére képes leszel arra, hogy saját filmeket, zenéket, effekteket hozz létre, esetleg az általad komponált zenéket meghangszereld, megszerkeszd.

Nem indult el ez a tárgy!
Időpont: 
Ki tartja?
No items found.

Művészet

A választható tárgyak egyike, a művészeti alkotókör. A vegyes életkorú és tudású alkotók miatt, differenciált, a csoport összetételéhez alkalmazkodó tematika működik.Elsődleges szempont a felszabadult, boldog alkotás, a különböző eszközök és technikák használatának kipróbálása, megismerése és az egyéni érdeklődés szem előtt tartásával, a saját stílushoz való közelebb jutás.Itt lehetőség van az elmélyültebb, akár több foglalkozáson keresztül történő alkotásra. Az egyéni és csoportos foglalkozások mellett szerepet kapnak az iskolai rendezvényekre készített díszletek, plakátok… is.

Ez az a hely, ahol cél az önfeledt alkotás.

Nem indult el ez a tárgy!
Időpont: 
Ki tartja?
No items found.

Művészettörténet

Más vágyad nincs is, mint barlangrajzokat elemezni, megtanulni gótikus katedrálist építeni és megmagyarázni valakinek, hogy nem, a négyéves kishúgod nem tudna ilyet festeni? Akkor itt a helyed az egy éves művészettörténet gyorstalpalón! Megyünk majd kiállításra közösen, városi sétára barokk templomok után kutatva, és megtanulunk művészetül beszélni. Hogy ez neked mire lehet jó? Érettségihez például, de ha építész vagy grafikus/festő irányban tanulnál tovább, lesz egy éved, amikor hátradőlhetsz majd művtöriből. Gyakorlati és elméleti órák váltják majd egymást, otthoni tanulást nem igényel.

Nem indult el ez a tárgy!
Időpont: 
Ki tartja?
No items found.

Önismeret

Az önismereti órákon együtt járhatunk utána olyan alapvető kérdéseknek, mint: Ki vagyok én? Mit gondolok magamról? Mit gondolnak rólam mások? Milyennek akarok látszani? Miben vagyok jó? Miben szeretnék fejlődni?

A közös munka önismereti játékokból, feladatokból, beszélgetésből, vitából és művészeti foglalkozásokból áll majd. Azokban a témákban fogunk elmélyedni, amik Titeket a leginkább érdekelnek, például élet az iskolában, testi-lelki egészség, csoportban létezés, párkapcsolat, érzelmek.

Akkor válaszd ezt a tárgyat, ha Te magad valóban szeretnél önmagaddal foglalkozni, a csoporttársaiddal ezekben a témákban együtt dolgozni.

Nem indult el ez a tárgy!
Időpont: 
Ki tartja?
No items found.

Pedagógia

Akarsz egy izgalmas utazást tenni a pedagógia világában?

Akarsz körülnézni, hogy mi a pedagógiai szitu a Kürtben a különböző órákon, az egyes tanároknál?

Akarsz körülnézni, hogy mi a pedagógiai szitu más iskolákban tanórákon, különböző tanároknál, a folyosókon?

Akarsz ezekről kürtös társakkal gondolkodni, beszélgetni?

Ha igen, akkor a választható tantárgyak közül jelöld be a pedagógiát!

Nem indult el ez a tárgy!
Időpont: 
Ki tartja?
No items found.

Politikatudomány

A politológia elsődleges célja a politikai események okainak vizsgálata, a tanulságok, következtetések levonása, a politikusi torzítások mögött. Elsődlegesen a politikai „intim szférát” kutatja, a háttéreseményeket, az ok-okozati összefüggéseket, melyekből következtetéseket és tanulságokat von le.

“Van egy álmom” Martin Luther King
“Ich bin ein Berliner” John F. Kennedy
”A történelem majd felment engem” Fidel Castro
Nem indult el ez a tárgy!
Időpont: 
Ki tartja?
No items found.

Programozás

 • Szeretnél megismerkedni a programozással?
 • Kíváncsi vagy milyen lehet az algoritmikus gondolkodás?
 • Szeretnéd megtudni, hogyan kell létrehozni egy APP-ot?
 • Akarsz-e betekintést nyerni egy közösen kiválasztott programozási nyelv rejtelmeibe?
 • Tanulnál-e alapszinten programozást?

Ha valamelyik kérdésre igen a válasz, akkor jelentkezz Programozásra! A tárgy elvégzésével rálátást kapsz a programozás menetére, világára. Ez a szabadon választott tantárgy segítséget nyújt az emelt szintű érettségi előkészítő tananyagának könnyebb elsajátításához, és a szakirányú egyetemi továbbtanuláshoz is.

Nem indult el ez a tárgy!
Időpont: 
Ki tartja?
No items found.

Pszichológia

A tantárgy abban segít, hogy megismerkedjünk a pszichológiával, képesek legyünk fülöncsípni a mindennapokban, és körbejárjuk, hogy hogyan tudjuk a saját boldogulásunkra használni. A tanév tervezett témái: Mi is az a pszichológia? Hogyan tanuljak, hogy jól menjen? Miért érzek úgy, ahogy, és mit kezdjek vele? Hogyan mondjam, hogy mindenki megértse? Miben más az online és a valós világ? A témákat az érdeklődésetek szerint bővítjük. A tanév során a témaköröket írásbeli és szóbeli beszámolókkal zárjuk, amelyet a csoport közösen állít össze. Feladat lesz egy pszichológiai témájú vizsgálat végrehajtása is. A tárgyat azoknak a diákoknak ajánlom, akik nyitottak a tudományos és az “együttgondolkodásra”.

Nem indult el ez a tárgy!
Időpont: 
Ki tartja?
No items found.

Retorika

Szeretsz vitázni? Lenyűgöz, hogyan képesek egyesek hatásosan érvelni? Hogy miért lehet sorsfordító hatása a történelemre egy hatásos beszédnek? Hogyan tudnak befolyásolni a mindennapi döntéseinkben jól megírt szövegek vagy jól megfogalmazott politikai üzenetek? Szeretnéd, ha nem tudnának átverni, mert felismernéd, ha valaki manipulálni szeretne? És szeretnél sokat játszani, gondolatkísérletekbe kezdeni, meggyőzni a másikat az igazadról, aztán szerepet cserélni? Ha ezekre a kérdésekre igen a válasz, válaszd a retorika szabadon választható tantárgyat!

Nem indult el ez a tárgy!
Időpont: 
Ki tartja?
No items found.

Sakktitka

Heti két órában várunk titeket egy olyan kalandra, amiben közösen fedezhetjük fel a sakk lebilincselő világát. Tanulunk majd többek között stratégiát, taktikát, változatszámítást, tervalkotást, állásértékelést és sok olyan dolgot, amitől nőhet majd a sakktudásotok és játékerőtök. Elemezzük majd a világ legjobb sakkozóinak sakkpartijait, aki pedig úgy érzi, hogy szélesebb körben is kipróbálná magát, annak segítünk majd versenyen is elindulni. Várunk szeretettel mindenkit, aki szeretne még jobb sakkozóvá válni, vagy csak heti rendszerességgel sakkozni egy jót!

Nem indult el ez a tárgy!
Időpont: 
Ki tartja?
No items found.

Szaknyelv

Az angol nyelven folytatott tantárgytanulás elősegítésére irányul. Célja, hogy olyan kompetenciák kialakítását segítse, amelyek lehetővé teszik, hogy a tanulók a matematika, földrajz és természetismeret tárgyak angol nyelvű feladatait végre tudják hajtani, illetve megfeleljenek specifikus követelményeknek. Az órákon olyan autentikus szövegeket dolgoznak fel a tanulók kissé leegyszerűsített formában, amelyekkel a következő tanévben a célnyelvű tantárgyak tanulása során találkoznak. A kurzus középpontjában a szakkifejezések helyes használatának elsajátítása, a tantárgyak specifikus nyelvezetének megtanulása áll.

Nem indult el ez a tárgy!
Időpont: 
Ki tartja?
No items found.

Tengerbiológia

Mindig arról álmodtál, hogy egyszer tengerbiológus legyél? Szeretnéd tudni milyen állatotláttál a legutóbbi tengerparti nyaralásod alkalmával? Érdekel, hogyan képesek a tengeriélőlények életben maradni akár több ezer méteres mélységben? Milyen állat a tengeri nyúl,valóban léteznek-e halhatatlan medúzák? Ezekre a kérdésekre és még rengeteg titokzatosrejtélyre derül fény a tengerbiológia órák során, gyere Te is, és csatlakozz lelkes kistengerbiológus csapatunkhoz! :)

Nem indult el ez a tárgy!
Időpont: 
Ki tartja?
No items found.

Természet

A természet tantárgyat elsősorban azoknak a tanulóknak ajánljuk, akik érdeklődnek a növények/állatok iránt, szeretik megfigyelni az élőlényeket, kíváncsiak testfelépítésükre, viselkedésükre. Az órák egy része az iskolán kívül zajlik, állatkertben, botanikus kertben vagy a természetben, az iskolában pedig megfigyeléseket végzünk (pl. sejtek, szövetek mikroszkópos tanulmányozása), boncolunk, kísérleteket tervezünk és kivitelezünk, ezekből levonjuk a következtetéseket, összevetjük az elméleti ismeretekkel. A távoli tájakon élő élőlényeket természetfilmek segítségével ismerjük meg.

Nem indult el ez a tárgy!
Időpont: 
Ki tartja?
No items found.

Turizmus - Utazz okosan

Turizmus - utazz okosan!

A tantárgy során megismerkedhetsz a világ ismert és kevésbé ismert zugaival, nevezetességeivel és csodáival. Azonban nem csak körbejárhatod a Földet, hanem megtanulhatod azt, hogyan lehet olcsón és frappánsan utazni, hogyan lehet könnyen és olcsón repjegyet, szállást, egyéb az utazáshoz hasznos szolgáltatást foglalni. A tanév során az izgalmas helyek megismerése után a szervezési képességeidet is megmutathatod egy kis prezi készítése során. Várunk sok szeretettel az órára! :)

Nem indult el ez a tárgy!
Időpont: 
Ki tartja?
No items found.

Világirodalom

A világirodalom az a szelete a művészeteknek, amely a nem magyar nyelven íródott irodalmi szövegekkel foglalkozik. A következő témákban találkozunk irodalmi művekkel: színház és dráma a XIII. és XX. században, detektívtörténetek, a szépség és a mulandóság, földöntúli történetek, a középkor irodalmából való kitörés. Bárki bátran választhatja ezt a tárgyat, aki akár kis vonzalmat is érez az irodalom, az irodalmi művek, az olvasás iránt. Garantáltan érdekes, izgalmas, tartalmas olvasmányok, megközelítések.

Nem indult el ez a tárgy!
Időpont: 
Ki tartja?
No items found.

Világvallások

Érdekel, milyen az ősi buddhizmus, miben különbözik Dalai Láma által képviselt tibeti buddhizmustól, vagy a zentől? Hogy lehet megfejteni egy koant, mi a meditáció célja, hatása, és hogyan kell csinálni? Miben különbözik a hinduk reinkarnációja a buddhista újraszületéstől, mi a közös a két vallásban, mi a karma, mi a nirvána? Mit hirdetett Mohamed próféta, mik az iszlám alaptanításai, mi áll a Koránban? Mi a különbség a siíta és szunnita irányzat között? Miről tanít a Tóra, milyen ünnepek és hagyományok képezik a részét a zsidó vallásnak? És a kereszténységről mindent tudsz? A válaszokat a világvallások órán megkapod.

Nem indult el ez a tárgy!
Időpont: 
Ki tartja?
No items found.

Webfejlesztés

 • Szeretnél megismerkedni a honlapszerkesztés világával?
 • Kíváncsi vagy, hogyan épül fel egy weboldal?
 • Szeretnéd megtudni, hogy miként hozz létre egy korszerű honlapot a saját erődből?
 • Akarsz-e megismerkedni a html, css, javascript, php eszközökkel?
 • Tanulnál-e weboldal készítést?

Ha valamelyik kérdésre igen a válasz, akkor jelentkezz Webszerkesztésre! A tárgy elvégzésével képes leszel önállóan dinamikus, korszerű honlapot létrehozni, szerkeszteni, karbantartani, valamint tisztában leszel az olyan fogalmakkal, mint a szerzői jogvédelem és a személyiségi jogokkal ellentétes tartalmak.

Nem indult el ez a tárgy!
Időpont: 
Ki tartja?
No items found.

Zene

A tárgy célja a zenei tájékozottság bővítése, a zenei kreativitás fejlesztése, a zene élményszintű megtapasztalása, mindez csoportra szabott témák mentén haladva.

Témakörök lehetnek: komoly-és könnyűzenei műfajok/stílusok/korszakok megismerése, kottaolvasás, aktív zenélés, saját élményű gyakorlatok.

Nem indult el ez a tárgy!
Időpont: 
Ki tartja?
No items found.

Kézműves kultúra

A hely, ahol kipróbálhatsz különböző kézművestechnikákat. Itt lehetőséged nyílik a hagyományos kézművesség újragondolására, kísérletezésre, egyéni alkotói feladatok megélésére, újrahasznosításra és az elmélyülésre. Hogy milyen technikákra számíthatsz? Kötés, szövés, varrás, hímzés, horgolás, nemezelés, agyagozás, papírmasé és kézi nyomda készítés, papírmerítés, könyvkötés, origami, makett készítés…

Az év tematikájában, a kalendáriumban lévő ünnepköröket, és természetesen az egyéni igényeket is szem elött tartjuk.

Nem indult el ez a tárgy!
Időpont: 
Ki tartja?
No items found.

Legendás dalok, zenészek, stílusok - a könnyűzene története

Nincs olyan ember a Földön, aki ne hallgatna zenét, olyan sincs, akinek ne lenne két-három kedvenc dala, amit unásig tud hallgatni. Hatalmas mennyiségű dal, zenész, stílus, zenei információ vesz minket körül. Biztos hallottál már a Beatlesről, Aretha Franklinről, Janis Joplinról, a Rolling Stonesról, Bob Dylanről, Bob Marley-ról vagy az ABBA-ról, de hidd el, van még bőven a tarsolyban!

Az év során végigjárjuk azt az utat, ami napjaink legjobb zenéinek kialakulásához vezetett. Nagyon sok zenét fogunk hallgatni, megismerkedünk híres előadókkal, legendás dalokkal, olyan zenei stílusokkal, amikkel talán még sosem találkoztál. Választ kaphatsz olyan kérdésekre, hogy kit tartunk a rock and roll királyának, a pop királyának és királynőjének, és miért, mitől pszichedelikus a pszichedelikus rock zene, miért is volt olyan híres a Woodstock Fesztivál, milyen újításokat hozott a könnyűzenébe a Queen együttes, hol találjuk a 90-es, 2000-es évek lányegyütteseinek gyökereit, mi köze a zenének a rasztafariánus valláshoz, hol és hogyan született a techno?

Természetesen kíváncsian várjuk majd a te kedvenceidet is! Úgyhogy készülj, és mondd meg, mit hallgassunk!

Nem indult el ez a tárgy!
Időpont: 
Ki tartja?
No items found.

STEM

Ha érdekelnek a műszaki problémák, terveid közt szerepel, hogy esetleg mérnök lesz belőled, akkor mindenképpen gyere a STEM -re (Science-Technology-Engineering-Mathematics)! A tárgy célja a műszaki ismeretterjesztés valamint a mérnöki pályához szükséges készségek és képességek fejlesztése. Mindez sok-sok gyakorlati feladat megoldásával, külső helyszínek látogatásával színesítve.

A  fő témáink:

• Tér a síkban: térérzékelés fejlesztése, ábrázoló geometriai alapok

• Hogyan működik?: gépek-motorok-meghajtások

• Közlekedés és eszközei: szárazföldi-vízi-légi és űrbeli közlekedés problémái és megoldásai

• Telekommunikáció és eszközei: wifi, telefon, műsorszórás működése

• Energia és energiatermelés: az erőművek és működésük, háztartásunk és gépeink energiaellátása

Nem indult el ez a tárgy!
Időpont: 
Ki tartja?
No items found.

Üzleti angol

B2-es szinten vagy angolból és szeretnéd tudásod üzleti angol szókinccsel gazdagítani?  Szeretnél egy saját vállalkozást megálmodni angolul? Kipróbálni magad a shark tank-ben és üzleti tervet készíteni? Szeretnél angolul prezentálni illetve a prezentációs készségeidet fejleszteni, magabiztosabbá válni?

Ha a válaszod igen, ne habozz, az üzleti angolon a helyed!

Nem indult el ez a tárgy!
Időpont: 
Ki tartja?
No items found.