Tárgyváltás

Választható tárgyak

A tanulók minden évfolyamon legalább kettő, legfeljebb három tantárgyat választanak a felkínált listából. A diákok minden tantárgyat heti két órában tanulnak.

A választható tárgyakról bővebben itt olvashatsz.

Fakultációk

A tanulók a 11. és 12. évfolyamon fakultációs tárgyakat választanak, amelynek keretein belül felkészülhetnek az érettségire, valamint felvételi alkalmassági és elméleti vizsgára.

Tárgyváltás

A tankörváltásról szóló döntés kizárólag az elbocsátó és a fogadó tanár joga. Tanév közben az elbocsátásnak és a befogadásnak – amennyiben ez indokolt – feltételekkel kell járnia a diák számára.

A tankört váltó tanuló:

  1. Tájékozódik az új tankör felvételéhez szükséges feltételekről.
  2. Az eredetileg felvett tantárgyát tanító tanár a kérvényen jelöli, hogy milyen feltételekkel engedi el, s ha teljesítette a diák a feltételeket, akkor, de csak akkor aláírja a kérvényt.
  3. A felvenni kívánt tantárgyát tanító tanár a kérvényen jelöli, hogy milyen feltételekkel fogadja, s ha teljesítette a diák a feltételeket, akkor, de csak akkor aláírja a kérvényt.
  4. 18. életévét be nem töltött diák esetén a szülő aláírásával igazolja, hogy egyetért a váltással.
  5. A diák értesíti osztályfőnökét a váltásról, az osztályfőnök ezt aláírásával igazolja.
  6. Az így teljes kérvényt a diák a Titkárságon a titkársági ügyintézőnek (Herceg Krisztinek) adja le, aki 2 napon belül bevezeti a változást az e-naplóba.
  7. A tankörváltás az e-naplóba kerülés pillanatától érvényes.
  8. A váltás lehetősége az egész tanévben folyamatos.

Az első 3 év alatt megszerzett tapasztalatok adnak lehetőséget arra, hogy a 11. évfolyamosok egy felkínált palettáról válasszák ki, hogy melyik negyed évben milyen foglalkozásra szeretnének járni. Kikötés, hogy mindenkinek kell legalább egy csapatlabdajátékban részt venni, illetve egyszer atlétikával vagy tornával foglalkozni, továbbá egy alkalommal valamilyen „különlegességet” választania.

A végzős (12.) évfolyam önmaga állítja össze a palettát. A diákok szavazással döntik el, hogy adott időszakban, adott helyszínen milyen sportág legyen felkínálva. Ezt követően az „étlapból” minden megkötés nélkül választhatnak maguknak egy-egy időszakra, csak az egyes sportágak működőképessége (minimális és maximális létszám) szab korlátot.

Tanév közben testnevelés csoportot (sportágat) váltani a fent megszabottak figyelembevételével a testnevelő tanároknak átadott kérvénnyel lehet.

Tárgyváltási kérvényTestnevelési csoport váltási kérvényMásodik idegennyelv váltási kérvény Smart Gym