Pályázati lehetőség alapítványi férőhelyes felvételre

Publikálva:
March 22, 2021

Kedves hozzánk jelentkező Család!

Évek óta egyre több megkeresés érkezik hozzánk, hogy van-e lehetőség alapítványi támogatással felvételt elnyerni. Tavaly próbaévként első alkalommal meghirdettük ezt a lehetőséget. Most a tavaly kialakított rendszert fenntartva, ugyanakkor azt néhány lényegi ponton módosítva, újra meghirdetjük ezt a lehetőséget azon családok számára, akik a normál felvételi eljárásban nem nyertek felvételt.

Szándékunk szerint az összes számba vehető szempontot mérlegeltük, s több, alapvető tényező miatt döntöttünk úgy, hogy indokolt az ilyen módon történő korlátozott létszámbővítés, hiszen az miközben az így bejutó diákok érdekeit egyértelműen szolgálja, aközben pedig a teljes intézmény érdekeit is komoly mértékben támogatja.

Egyfelől az eljárás során befolyó források olyan, az épülettel kapcsolatos fejlesztésekre fordíthatók, amelyek a közös tanulás-tanítás folyamatát, az iskola minőségének emelését tudják tovább erősíteni. Egyrészt – a bérelt épület kora és állapota miatt – rendkívül sok a teendőnk a szükséges nagy felújítások területén, másrészt hosszú távú célunk az ingatlan tulajdonjogának megszerzése, illetve az épületnek a pedagógiai programunk még teljesebb megvalósítását valóban biztosító átalakítása, bővítése. Ezekre a kiemelt célokra kívánjuk gyűjteni, fordítani az alapítványi helyes pályázatból várható pénzeszközöket.

Másfelől iskolánk egyik legfőbb alapértéke, küldetésünk egyik pilllére a társadalmi igazságosság, a befogadás támogatása. Ennek szellemében született meg az együttműködésünk a Van Helyed Alapítvánnyal (a továbbiakban VH). A VH hátrányos helyzetű, többségében roma, de nem kizárólag roma diákoknak nyújt teljeskörű, komplex, középiskolai szakkollégiumi támogatást, ellátást a családok bevonásán át ahhoz, hogy Ózd térségéből érkezve ők Budapesten tanulhassanak tovább. Ezen együttműködés keretében 3 diák kerülhet be az iskolánkba minden tanévben a felvételi eljárás folyamán. A Kürt a megállapodás keretében saját komplex befogadó rendszerének működtetésén túli pedagógiai-szakmai szolgáltatásokkal segíti a VH-tól érkezett diákok középiskolai útját, sikeres előrehaladását. Szintén a megállapodás keretében, iskolánk döntése alapján a VH-s diákok tandíjmentességet élveznek a teljes, ötéves tanulmányi időszak folyamán.

Itt kötődik össze a VH-val kötött megállapodásunk és a jelen alapítványi helyes pályázati lehetőség. A VH-s együttműködés keretében bekerülő diákok tandíját az alapítványi helyeken bekerülő diákok családjainak befizetései fedezhetik olyan módon, hogy ők a mindenkori tandíj másfélszeresét kell, hogy fizessék a tanulmányi időszak teljessége során. Az alapítványi helyes 6 diák családjának plusz befizetései így fedezik a 3 VH-s diák családjainak kieső befizetéseit. Ezzel kérjük az alapítványi helyen bekerülő diákok családjaitól az iskolánk társadalmi küldetéséhez, az igazságossághoz, a méltányossághoz való hozzájárulásukat.

Most pedig következzenek a pályázati kiírás feltételei, keretei.

 1. Az alapítványi helyekre bekerülő tanulókat a normál, 28 fős osztálylétszám felett, az osztályok 29-30. helyeire veszünk fel (a továbbiakban alapítványi helyek), összesen 6 tanulót.
 2. Az alapítványi helyek lehetősége csak azok számára nyitott, akik részt vettek a kürtös felvételi folyamatban, a szóbeli mindkettő részében.
 3. Beugró feltétel: a mindenkori tandíj minimum másfélszeresét kell fizetnie az alapítványi helyre jelentkező családnak a teljes tanulmányi időszakra (5 év).
 4. Az alapítványi helyeket elnyert családoknak egyszeri befizetést kell teljesíteniük a felvételt megelőzően, vagyis a pénz megérkezésével válik a felvételi döntés érvényessé.
 5. Az alapítványi helyes pályázatra a beugró feltételt vállalva, s az egyszeri befizetés nagyságát megjelölve és néhány alapvető adatot megadva lehet jelentkezni az alul linkelt űrlapon.
 6. Az alapítványi hely elnyerésére egyszeri befizetési felajánlást kell tenni. A vállalt befizetés nagysága szerint dől el, hogy kik nyerik el a 6 alapítványi helyet.
 7. Az alapítványi helyes pályázatok esetében tehát csak az egyszeri befizetésként felajánlott pénz összege számít, egyéb szempontokat nem veszünk figyelembe, külön leírást, indoklást nem kérünk a pályázó családoktól, hiszen a felvételi folyamat során már az általunk kívánt, lehetséges, kellő mértékben megismertük a tanulót, s kinyilvánítottuk, hogy örömmel tanulnánk vele közösen 5 éven át.
 8. Amennyiben egy/több alapítványi hely sorsa nem dőlhet el első körben azonos összegű felajánlások miatt (holtverseny), akkor az iskolavezető megkeresi az érintett családokat. Nekik egy alkalommal lesz lehetőségük újabb felajánlást tenni. Újabb holtverseny esetén újra ugyanez az eljárás. Ezen külön menet határidőit az iskolavezető fogja tudatni az esetleges érintettekkel (a normál menet határidőit lásd alább!).
 9. Akik esetében a normál felvételi folyamat szóbeli része során „nem”-et mondtunk a Kürt alkalmatlansága miatt, s ezzel a dilemmával személyesen is megkerestük az érintett családot, azok alapítványi helyes pályázatát sajnos nem tudjuk fogadni. Figyelem! Nem az számít „nem”-nek, ha valaki a szóbelin nem kapott pontot, mert az az eljáráselem a felvételi rendszerünk normál részét képezi, hanem az számít „nem”-nek, ha a család kapott ezzel kapcsolatban egyértelmű megkeresést tőlünk.
 10. Az alapítványi helyes pályázattal kapcsolatos döntés ellen fellebbezési lehetőséget nem tudunk biztosítani.
 11. Az alapítványi helyre befizetett egyszeri összeg iskolaváltás esetén nem jár vissza.
 12. Természetesen az alapítványi helyre pályázók adatait, személyét teljes zártásággal, a személyiségi jogok maximális tiszteletben tartásával kezeljük, csak a szükséges felvételi ügyintézéshez használjuk az eljárás során tudomásunkra jutott adatokat.
 13. A fontos dátumok a következők:
 14. Április 24. 0. óra: Ezen a napon, vagyis a felvételi eredmények Győrből való megérkezését és a honlapunkon való közzétételét követő napon nyílik meg az alapítványi helyre való pályázási lehetőség. Korábban érkezett pályázatot nem tudunk figyelembe venni!
 15. Május 9. 24.00 óra: Eddig lehet benyújtani az alapítványi helyre szóló pályázatokat az alul linkelt űrlapon. Később érkezett pályázatot nem tudunk figyelembe venni!
 16. Május 10. 16.00 óra: Értesítés a pályázó család részére: bekerült-e a tanuló a 6 alapítványi hely egyikére vagy sem.
 17. Május 11. 14.00 óra: Az alapítványi helyet elnyert család a pályázatban vállalt egyszeri összeget át kell, hogy utalja, s az összeg átutalásáról szóló átutalási bizonylatot el kell, hogy küldje a gazdasagi@kag.hu címre. Az átutalást a következő bankszámlaszámra kell teljesíteni: Kürt a Rád Szabott Iskoláért Alapítvány, OTP Bank Nyrt., 11709002-25968916-00000000.
 18. Május 11. 16.00 óra: Az átutalás igazolásának beérkezése után a felvételről szóló végleges, hivatalos levél megérkezik a családhoz, és ezzel együtt valamennyi olyan dokumentum is, ami a felvételi, beiratkozási, „kürtössé válási” folyamathoz hozzátartozik, s eddig az időpontig már a többi felvett tanuló megkapta.

Üdvözlettel a Kürt Gimnázium Munkatársi Közössége nevében,
Molnár Lajos
iskolavezető

pályázati űrlap:
https://docs.google.com/forms/d/1rm_Jrt0RODwZnqRGzP6Hk61E7XFlHqQdABsGTwEr5wI/edit