A Kürt járványügyi intézkedési terve

Publikálva:
September 13, 2020

A Kürt járványügyi intézkedési terve 3.
(2020.09.13.)
Ezekkel az intézkedésekkel az a célunk, hogy minél tovább tudjunk élőben tanítani online
megoldások helyett.
Bejutás az iskolaépületbe/kilépés az iskolaépületből:
Az iskolát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Az oktatásban
és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó
vehet részt.
Kinyitjuk mind a 3 kaput (kocsikapu, kis zöld kapu, rendes főbejárati kapu). Bárki bármelyik kaput
használhatja. Csak ebédszünetben és 8.30 előtt működik ez a rendszer, napközben a
szünetekben továbbra sem hagyhatják el az épületet a 18 év alattiak. Erről a rendszerről egy
tájékoztató e-mailben értesítjük a családokat, és diákok ugyanezt papíron is átveszik aláírással
maguk és családjuk számára, és az aláírással azt is vállalják, hogy otthon átadják a családnak a
lapot. A tájékoztatóban szerepel egy olyan mondat is, hogy aki nem engedi ki a gyermekét, az
jelezze az osztályfőnököknek.
Étkezés: Kérjük a diákokat, hogy az osztálytermükben ebédeljenek vagy az udvaron. A tanárokat
is kérjük, hogy lehetőség szerint az udvaron ebédeljenek.
Megkértük a büfé üzemeltetőjét, hogy fokozottan ügyeljenek a tisztaságra, a rendszeres
fertőtlenítésre. Kérük őket, hogy jelöljenek ki jól látható sávokat a padlón, amelyek mutatják a
megfelelő távolságot a sorban állók között, továbbá hogy maximálják az egyszerre a büfében étkezők
számát. Az ebédelés kevésbé zsúfolt lebonyolítása érdekében a csengetési rendet megváltoztattuk: a
4. óra 5 percel hamarabb ér véget, az 5. óra 5 perccel később kezdődik.
Hiányzások igazolása: Az osztályfőnökök kötelesek igazolni osztályfőnöki keretből (és ennek
nincs felső határa), ha egy szülő (vagy nagykorú diák) jelzi, hogy a diák nem jön Coviddal
összefüggő okból.
Higiénia: Az iskola bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak használatára
felhívjuk a figyelmet. A tavaszihoz hasonló módon az osztálytermekben is biztosítunk
kézfertőtlenítőt, és fokozottan figyelünk a mosdókban is a folyékony szappan és a papírtörlők
meglétére. Érintésmentes hőmérővel biztonságosan tudjuk ellenőrizni az esetlegesen tüneteket
észlelő diák/felnőtt hőmérsékletét az izolációs helyiségben (k22), erre az esetre beszereztünk
gumikesztyűket és maszkokat is. Ezek az üzemeltetésen érhetők el. Az üzemeltetési vezető ajánlatot
kér állványos érintés nélküli fertőtlenítő adagoló beszerzésére, amely a bejáratnál lesz majd
elhelyezve.
A takarítók most is kiemelt figyelmet fordítanak a kézzel gyakran érintett felületek (padok, asztalok,
korlátok, székek, ajtó- és ablakkilincsek, villanykapcsolók, mosdók csaptelepei, lehúzók stb.)
fertőtlenítésére. Naponta több alkalommal is fogunk fertőtleníteni, takarítani.
Iskolai rosszullét, izolációs szoba: Ha valaki rosszul lenne, így kell eljárni:
1) Kiskorú diák esetén: A rosszul lévő diákot el kell különíteni a k22-es teremben. Szólni kell az
osztályfőnökének. Az ofő vegyen maszkot, gumikesztyűt, mérje meg a diák lázát az
érintésmentes hőmérővel és hívja fel a diák szüleit. (Minden eszköz az üzemeltetési irodában
található.) Míg ők nem jönnek érte, a diák az izolációs szobában marad, de az osztályfőnök ne
maradjon bent a teremben 15 percnél tovább folyamatosan. A termet gyakran kell szellőztetni. A
szülőnek hívnia kell a gyerek háziorvosát, aki eldönti, mi a teendő. A történtekről első körben az
osztályfőnököket, majd a Vezetőséget kell tájékoztatni. A teremből való távozás után a termet
fertőtleníteni kell, vagyis jelezni kell az üzemeltetésen, ha megkezdődhet a takarítás.
2) Nagykorú diák vagy felnőtt munkatárs esetén a hivatalos eljárás az, hogy ő egyeztet a
háziorvosával, aki elmondja, mi a teendő. Nyilván ők is használják a k22-es termet. Ilyen esetről
is szólni kell a Vezetőségnek.
Kommunikáció a családokkal: Az iskola vállalása, hogy a járványügyi intézkedéseket a lehető
leghamarabb megjelenteti a honlapján, a családi és a teljes diákcímlistára is elküldjük az
információkat. Az osztályfőnököket arra kérjük, hogy ők külön is küldjék el ezeket az osztályok
címlistáira, illetve osszák meg a diákokkal az osztály által használt fórumon.
Maszkhasználat: Az iskola területén zárt térben kötelező maszkot hordani, ha nem megoldható a
1,5 méteres védőtávolság megtartása. Kérünk minden kollégát, diákot, hogy segítsünk
egymásnak, próbáljuk meg betartatni ezt az intézkedést. Ehhez nagyon fontos, hogy a felnőttek
egyértelmű példát mutassanak és képviseljenek e tekintetben. Nem csak a tantermekben,
hanem az épület más részein, folyosókon, aulában stb. is kötelező viselni a maszkot. Ha valaki
nem hozott magával, az iskolában is tud venni (a pontos módon még dolgozunk). Ha a diák órán
megtagadja a maszkhasználatot, távoznia kell az óráról és a hiányzása igazolatlan lesz.
Osztályszülői tanácskozások: az őszi első osztályszülői tanácskozások javasolt ideje 2020.
szeptember 21. Az osztályfőnökök döntése, hogy ezt az iskolába, az udvarra szervezik vagy online
formában tartják meg. Egyaránt fontosnak tartjuk a személyes találkozást, de az egyenlő
hozzáférés jogát is.
Szellőztetés: Minden órát befejező szaktanár felelőssége, feladata, hogy a szünetek elején ki
legyenek nyitva a tantermek ablaka.
Udvarhasználat: Új kerti székeket, asztalokat, mobiltáblákat szereztünk be, hogy minél több
csoport tarthassa szabadban az órát, le tudjanak ülni az udvaron, amíg az idő lehetővé teszi.
Testnevelés órák szervezése: Kértük a Testnevelés Munkacsoportot, hogy írják össze a lehető
leghamarabb, hogy mit tudnak tenni a megelőzés érdekében. Egyelőre a szabadtéri órák
megtartásának gyakorlatát követi a munkacsoport.