Társadalomtudományi munkacsoport

A Társadalomtudományi munkacsoport elérhetősége: 
tarstud@kag.hu

Tagok:

Dohány-Juhos Nikolett
djn@kag.hu

földrajz
történelem

Alibi osztályfőnök
Felvételi Bizottság tag

Gál Tamás
gal.tamas@kag.hu

demokrácia
sakktika

Házmán Noémi
hazman.noemi@kag.hu

angol célnyelvi civilizáció
angol nyelv
angol világ
tanulásmódszertan

osztályfőnök

Kis-Rabata Tamás
krtamas@kag.hu

a II. világháború csataterei
etika
történelem

Cider osztályfőnök
Együttműködés Fóruma tag
Gondolkodók Társasága tag

Kisling Zénó
kisling.zeno@kag.hu

földrajz
történelem

Cre-8 osztályfőnök
Gondolkodók Társasága tag
Társadalomtudomány munkacsoport-vezető

Kurányi Dóra
kuranyi.dora@kag.hu

anyanyelvi fejlesztés
komplex művészet
történelem

nyek/DG osztályfőnök

Lippai Kinga
lippai.kinga@kag.hu

angol nyelv
földrajz

Alibi osztályfőnök
Együttműködés Fóruma tag

Molnár Lajos
tanaddin@bivak.hu

testnevelés

Baking Bread osztályfőnök
iskolavezető
Gondolkodók Társasága tag
Központi Gazdasági Bizottság tag
Kürttanács tag

Nagy Tibor
nagy.tibor@kag.hu

földrajz

LazaC osztályfőnök

Omischl Ferenc
omischl.ferenc@kag.hu

etika
filozófia
komplex művészet
magyar nyelv és irodalom

osztályfőnök (Blues)
gondolkodók társasága

Vigh Mónika
vigh.monika@kag.hu

angol nyelv
angol munkacsoport-vezető
dán nyelv
történelem
osztályfőnök (Comfort zone)

Gaál-Kovács Gréta
gaal.kovacs.greta@kag.hu

állampolgári ismeretek
angol nyelv
EU-s ismeretek
politikatudomány
tanulásmódszertan