Magic of the Frame

Go-Live Magic of the Frame  - Taníts dokumentumfilmmel! Projekt

A Magic of the Frame partnerség első találkozójára 2022. március 21-én és 22-én került sor Budapesten.
Egy új gondolkodásmód bevezetésével - a dokumentumfilmekben rejlő lehetőségek kihasználása az iskolákban - a partnerség célja, hogy hasznos módszertant és eszközöket dolgozzon ki a tanárok és pedagógusok számára a fiatalokkal való munkájuk támogatására - hogy segítsen nekik meglátni és megtanulni a valóságot úgy, ahogy "van".


A projekt 2022. január 1-jén indult. A budapesti indítást megelőző három hónap alatt partnerként megszerveztük ennek az innovatív, kihívásokkal teli, de inspiráló és ígéretes projektnek a kezdetét. Tevékenységeink és terveink részletes meghatározása, céljaink tisztázása és annak megvitatása, hogy miként tehetjük a projektet még hasznosabbá a végső kedvezményezettek - középiskolai tanárok stb. számára, a projekt csapatunk tevékenységei között szerepelt.


Az indító projektmenedzsment-értekezlet teret nyitott számos fontos téma megvitatására, mint például a projektmenedzsment-szabályok, a szerződési előírások, a költségvetési folyamatok és jelentések tisztázása, a projektterv és a gantt-diagram frissítése, a tevékenységek és a felelősségek elosztása, a projektmenedzsment kézikönyv (beleértve az értékelési és nyomon követési módszertant), a kockázatkezelés, a nyomon követés és az értékelés megvitatása.
A projekttalálkozó másik fontos része a módszertani frissítésről szóló megbeszélések voltak az előzetes kutatások alapján, a közös tudásbázis kialakítása kiindulási pontként, a dokumentumfilmek kiválasztásának módja, a különböző nézőpontok keresztezésének helye stb. 


Go-Live Magic of the Frame - Teach with documentary film! Project

The first meeting of the Magic of the Frame’s partnership took place in Budapest, Hungary on 21 and 22 of March 2022.
Through introducing a new mindset - use the potential of the documentaries in schools, the partnership has the ambition to develop useful methodology and tools for teachers and educators in support of their work with young people – to help them see and learn about the reality as “it is”.


The project started on 1st of January 2022. During the period of three months before the kick-off in Budapest, as partners, we have organized the start of this innovative, challenging but so inspiring and promising project. Defining in details our activities and plans, clarifying our goals and discussing how to make the project more useful for the final beneficiaries - teachers in secondary schools, etc. were among the activities our project team was engaged with.


The kick-off Project Management meeting opened space for discussion of many important topics as clarification of the project management rules, contract regulations, budget flow and reports, update of the project plan and gantt chart, distribution of activities and responsibilities, discussion of the project management manual (including evaluation and monitoring methodology), risk management, monitoring and evaluation.


Another important part of the Project meeting were the discussions on the methodology update based on preliminary research, forming a common knowledge base as a starting point, how to choose the documentaries, where is the cross point of the different points of view, etc.

       

Mind a 4 európai uniós ország 9 partnere résztvett a találkozókon: Palantír Film Vizuális Antropológiai Alapítvány, Magyarország (vezető partner), Changes & Chances, Hollandia, Civil Initiatives Association - Lovech, Bulgária, CROMO Alapitvany, Magyarország, Kürt Alapítvány, Magyarország, Állatorvosi Szakképző Iskola " Prof. dr. Dimitar Dimov", Bulgária, Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR), Hollandia, VŠĮ Nepatogus kinas / PO Inconvenient Film, Litvánia, Youth Centre Babilonas, Litvánia.


The all 9 partners from 4 European Union countries took part as follows: Palantír Film Vizuális Antropológiai Alapítvány, Hungary (lead partner), Changes & Chances, Netherlands, Civil Initiatives Association - Lovech, Bulgaria, CROMO Alapitvany, Hungary, Kürt Alapítvány, Hungary, Professional school of veterinary medicine " Prof. dr. Dimitar Dimov", Bulgaria, Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR), Netherlands, VŠĮ Nepatogus kinas / PO Inconvenient Film, Lithuania, Youth Centre Babilonas, Lithuania.


- - -
The project Magic of the Frame - Teach with documentary film! az Erasmus+ program finanszírozza az N: 2021-1-HU01-KA220-SCH-000029686 szerződés keretében.
The project Magic of the Frame - Teach with documentary film! is funded by Erasmus+ Programme under contract N: 2021-1-HU01-KA220-SCH-000029686.