Magic of the Frame

Magic of the Frame - Taníts dokumentum filmmel! Projekt - második projektvezetői találkozó Bulgáriában

A Magic of the Frame - Taníts dokumentumfilmmel! második projektvezetői találkozója 2022. november 9-11. között került sor a bulgáriai Lovechben. A 3 napos találkozó során a 9 partner - Palantír Film Vizuális Antropológiai Alapítvány, Magyarország (vezető partner), Changes & Chances, Hollandia, Civil Kezdeményezések Egyesülete - Lovech, Bulgária, CROMO Alapitvany, Magyarország, Kürt Alapítvány, Magyarország, Állatorvosi Szakképző Iskola " Prof. dr. Dimitar Dimov", Bulgária, Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR), Hollandia, VŠĮ Nepatogus kinas / PO Inconvenient Film, Litvánia, Youth Centre Babilonas, Litvánia - 4 országából feltérképezték az projekteredményeket és megvitatták az előző projekt fázisban elkészített 4 foglalkozásokat. Az egyes projektországok partnerei bemutatták a kiválasztott dokumentumfilmeket, valamint a kiválasztott témákhoz/filmekhez kapcsolódó óravázlatokat.


Dívák/Divas a magyar csapat által választott dokumentumfilm "Belvárosi Tanoda" egy olyan iskola, ahol az összes többi iskolából kiesett, különböző nehézségekkel küzdő tinédzserek kapnak egy utolsó esélyt, hogy befejezzék tanulmányaikat és leérettségizzenek. Itt találkozik három feltűnően különböző lánnyal: Szani, Tina és Emese, a Dívák.


A holland csapat az Egy testvér utazása című dokumentumfilmet mutatta be két testvér, akik együtt menekültek Szíriából, de a holland menekültügyi rendszerben elveszítik egymás.


A litván csapat óravázlata a Seahorse című dokumentumfilmre épül, ahol "A címben szereplő csikóhal nem csak a vízben felegyenesedő élőlényre utal, hanem agyunk azon területére, a hippokampuszra is, ahol az emlékeink tárolódnak. Ez a kiegyensúlyozott dokumentumfilm bemutatja, hogy a víz hogyan nyerhet új értelmet az idő múlásával, és hogy az úszás hogyan vált Hanan számára a traumával való megküzdés módjává. "*.


A partnerek közötti többszöri megbeszélés végeredményeként a bolgár csapat a Bayer és a méhek című dokumentumfilmet választotta A rovarirtó szerekre néha szükség van a mezőgazdaságban, azonban egyes anyagok, mint például a neonikotinoidok, nemcsak a kártevőket, hanem a méheket is elpusztítják. A tudósok világszerte megállapították, hogy a neonikotinoidok a tömeges méhpusztulás fő okozói. E növényvédő szerek egyik fő gyártója, a Bayer-csoport nyomás alá került.


A Bulgáriában töltött három nap alatt projekt 9 partner 4 kidolgozott óravázlatot mutatott be egymásnak! Végeredményként minden terv kapott javaslatokat és fejlesztési ötleteket a kísérleti projekt megkezdése előtt. A partnerek megállapodtak abban, hogy a tantervek milyen ütemezéssel kezdik meg a kísérleti fázist. Különös figyelmet fordítottak a találkozón részt vevő 8 tanár véleményére és javaslataira.


A projektvezetői értekezlet a következő lépésekkel, a beszámolóval és a pénzügyi beszámolóval kapcsolatos konkrét projektvezetői megbeszélésekkel zárult.


Magic of the Frame - Teach with documentary film! Project - second project management meeting in Bulgaria


The second project management meeting of Magic of the Frame - Teach with documentary film! Project took place in Lovech, Bulgaria between 9 and 11.11.2022. During the 3 days meeting the 9 partners - Palantír Film Vizuális Antropológiai Alapítvány, Hungary (lead parthner), Changes & Chances, Netherlands, Civil Initiatives Association - Lovech, Bulgaria, CROMO Alapitvany, Hungary, Kürt Alapítvány, Hungary, Professional school of veterinary medicine " Prof. dr. Dimitar Dimov", Bulgaria, Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR), Netherlands, VŠĮ Nepatogus kinas / PO Inconvenient Film, Lithuania, Youth Centre Babilonas, Lithuania - from 4 countries mapped the results and discussed the 4 lesson plans prepared in the previous project phase. Partners from each project country presented their selected documentary films as well as the lesson plans related to the selected topics/movies.


Dívák/Divas is the Hungarian team’s choice of documentary “Belvárosi Tanoda” is a school where a last chance is given to misfit teenagers, banned from all other schools, to finish their studies and graduate. This is where he meets three strikingly different girls: Szani, Tina, and Emese, the Divas.


The Netherlands team presented the documentary film A Brothers Journey two brothers, fled together from Syria lose track of each other in the Dutch asylum system.


The Lithuanian team lesson plan is based on the documentary Seahorse where “The seahorse in the title refers not only to the creature that remains upright in the water, but also to the area of our brain, the hippocampus, where our memories are stored. This balanced documentary shows how water can take on a new meaning over time, and how swimming has become Hanan’s way of coping with trauma.”*


As final result of several discussions among the partners, the Bulgarian team has selected Bayer and the Bees documentary insecticides are sometimes necessary in farming however some substances, like neonicotinoids, kill not only pests but bees as well. Scientists around the world have found that neonicotinoids are the main cause of mass bee deaths. One of the main manufacturers of these pesticides - the Bayer Group is coming under pressure.


During the three days in Bulgaria, 4 developed lesson plans have been presented and by the 9 partners of Magic of the Frame - Teach with documentary film! As a final result all of the plans received suggestions and ideas for improvement before the pilot beginning. The partners agreed on the schedule the lesson plans would start their pilot phase.


Particular attention was paid to the 8 teachers who took part in the meeting and their opinion and recommendations.


The project management meeting finished with some particular project management discussions regarding the next steps, narrative and financial reporting.

---
The project Magic of the Frame - Teach with documentary film! az Erasmus+ program finanszírozza az N: 2021-1-HU01-KA220-SCH-000029686 szerződés keretében.
The project Magic of the Frame - Teach with documentary film! is funded by Erasmus+ Programme under contract N: 2021-1-HU01-KA220-SCH-000029686.