Iskolai Közösségi Szolgálat

Mi a közösségi szolgálat?

Kedves Diákok!

Biztos hallottatok róla, hogy 2016. január 1-jétől kötelező érettségi előfeltétel lesz az iskolai közösségi szolgálat keretében 50 órát teljesíteni. Higgyétek el ez nem lesz terhes kolonc számotokra.

Ti választhatjátok ki, hogy milyen tevékenységet akartok végezni. Ebben az iskola is segítséget nyújt, hiszen rengeteg szervezettel kötött intézményünk közösségi szolgálati megállapodást és az Osztályfőnökeitek is segítenek a választásban. Tehát, ha azt nem is dönthetitek el, hogy csináljátok vagy nem csináljátok, de a “MIT” rajtatok múlik. Lehetnek javaslataitok, hogy milyen feladatokat láttok célszerűnek, amelyeket elvégezhetnétek.

A fontos az, hogy amit kitaláltok, és az iskola vezetés jóváhagyását megszerzitek hozzá,  eleget tegyen a törvényben foglalt meghatározásnak:

A „közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.” (Értelmező rendelkezés 4.§ (13.) bekezdés)

Tehát a következő tevékenységi területek jönnek szóba:

  1. egészségügyi,
  2. szociális és jótékonysági,
  3. oktatási,
  4. kulturális és közösségi,
  5. környezet- és természetvédelemi,
  6. polgári- és katasztrófavédelmi,
  7. közös sport és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, idős emberekkel.

Lehet az 50 órát több projekt keretében, több év alatt teljesíteni. Ennek az az előnye, hogy többféle dolgot tudtok kipróbálni. Arra is van lehetőség, hogy egy nagy projekt keretében, vagy több egy év alatt lefutó program keretében teljesítsétek az 50 órát. Ha jól készítitek elő és szívvel végzitek feladataitokat rájöttök, hogy egy fantasztikus programnak és életre meghatározó élménynek lesztek részesei. Legyetek kreatívak és mérjétek fel környezetetekben, hogy miben lehettek hasznára másoknak, helyi közösségeteknek, környezeteteknek.

Jó ötleteket és élményeket kívánunk nektek!

További információt a Közösségi Szolgálat honlapján találsz.

Jelentkezés a közösségi szolgálatra és a közösségi szolgálat teljesítése

A közösségi szolgálat teljesítését közösségi szolgálati naplóban kell vezeti. Közösségi szolgálati naplót az osztályfőnököktől lehet elkérni. Az osztályfőnök havi szinten ellenőrzi és bevezeti az e-naplóba a teljesített órák számát. A tanulók naponta legalább egy, legfeljebb három óra közösségi szolgálatot végezhetnek; nem tanítási napon akár öt óra közösségi szolgálatot is lehet teljesíteni. Egyéb előírások nem vonatkoznak kötelező érvényűen a diákokra.

Csak olyan helyen végezhetsz közösségi szolgálatot, amivel az iskola szerződésben áll. Ha új helyet találsz, akkor az osztályfőnöktől kérj együttműködési megállapodásról szóló szerződést, azt elküldjük a fogadó intézménynek, s ha ez megvan, utána mehetsz is az adott helyre közösségi szolgálatot teljesíteni.

Minden tanévre vonatkozóan év elején le kell adnod közösségi szolgálati jelentkezési lapot az osztályfőnöknél, amit kiskorú tanuló esetén a szülői is aláírt, s amelyen bejelölitek azokat a tevékenységi területeket, ahol közösségi szolgálatot fogtok teljesíteni.

A közösségi szolgálati óraszám összesen 50 óra, amelyből maximum öt-öt óra lehet szolgálatot előkészítő és kiértékelő óra.

További információt a Közösségi Szolgálat honlapján találsz.

IKSZ jelentkezési lap pdfKözösségi szolgálati helyek