Schools as learning institutions - első projekttalálkozó

Publikálva:
October 26, 2023

Első nemzetközi projekttalálkozó Madridban

2023. október 3-4. között valósult meg az EFEE (European Federation of Education Employers) és az ETUCE (European Trade Union Committee for Education) közös projektjének (Schools As Learning Institutions - European social partners in education promoting effective quality and innovation management models in the education sector in a post Covd-19 era) első projekttalálkozója a spanyol fővárosban, Madridban. Az esemény a ‘European Week of Teachers’ egyhetes programsorozat idejére esett, melyre közel 30, az oktatási szektorban tevékenykedő résztvevő érkezett 12 európai országból. (Bővebben: https://www.csee-etuce.org/en/campaigns/make-teaching-attractive/european-week-of-teachers).

Az AME (Alapítványi és Magániskolák Egyesülete) képviseletében Győrössy Krisztina tanár (Kürt Alapítványi Gimnázium) és Dr. Szabó János Zoltán nemzetközi kapcsolatok menedzser vett részt. A most megvalósult találkozó első napján került sor a projektben tervezett munka megvitatására, valamint a kutató és a tervezett kutatás bemutatása. Ezt követően kerekasztal beszélgetés keretén belül megismerkedhettünk a spanyol oktatás jellemzőivel és mindennapi kihívásaival. Ennek hatására, szinte minden ország képviselője magára (országára) ismert az oktatási szektor legégetőbb kérdéseivel kapcsolatban. Európa-szerte érezhetőek azok a kihívások, amelyekkel az oktatásban dolgozóknak szembe kell nézniük; ezek közé tartozik a tanulók számának folyamatos csökkenése, az idősebb korosztály és a női tanárok dominanciájának megjelenése a tanárok/oktatók között, a természettudományos és STEM/STEAM oktatást képviselők csekély száma, az iskolai testi-lelki egészség megfelelő fenntartása, illetve az alacsony tanári reáljövedelmek állandósága számos országban.

Ezt követően a workshop keretein belül, néhány bemelegítő kérdést követően vegyes csoportokban osztottuk meg gondolatainkat és a saját országainkra jellemző tapasztalatokat az innováció és minőségi oktatás kapcsán, különböző álláspontot és felfogásokat képviselve.

A megbeszélést ebéd után folytattuk, ahol először Anna-Maria Giannopoulou, az Európai Bizottság oktatás, ifjúság, sport és kultúráért felelős főigazgatójának előadását hallgattuk meg. Itt megismerkedhettünk az elkövetkező évek diákok és tanárok számára elérhetővé váló Erasmus+ terveivel, pályázataival és elvárásaival. Ezek alapján, a következő időszak fő célkitűzései közé tartoznak a méltányosság, inklúzió, fenntarthatóság, illetve a tanári szakma elismerését, a tanári hivatás szerteágazó lehetőségeit segítő és bemutató törekvések, jó gyakorlatok.

A nap zárásaként, Belgium, Írország, Magyarország, Portugália, Lengyelország és Hollandia képviselői tartottak rövid előadásokat azzal kapcsolatban, hogy az adott országokban hogyan jelentek meg és változtak-e az innováció management modellek a pandémia előtti és utáni időszakban. A második napon Madrid egyik külső régiójának iskoláját, az 1967-ben alapított ‘Colegio Santa Gema Galgani’, részben állami, részben pedig alapítványi fenntartású iskolát látogattuk meg, amely egészen óvodáskortól, a középiskolai tanulmányok végéig biztosít oktatást az oda jelentkezőknek.

A 2008/2009-es tanévtől kezdve, az iskola Madrid egyik vezető oktatási intézményévé vált egyedi módszertana és oktatási-nevelési programja miatt, amelyet azóta számos más spanyol iskola is adaptált. Az inkluzív csoportok és osztályok létszáma 25-35 fő közötti, összesen körülbelül 2000 gyereknek és diáknak nyújt nevelést és oktatást különböző területeken. A diákok heterogenitása számos ponton megmutatkozik, az iskola Latin- Amerikából, Ukrajnából és Kelet-Európa több különböző országaiból is fogad diákokat. Az iskolai képzés választható része a szakképzés is, ahol a diákok olyan szakmák közül is választhatnak, mint az egészségmegőrzés, turizmus vagy társadalomtudományok, a normál képzési formákkal párhuzamosan. A humanista és keresztény értékeket valló iskola két tannyelvű intézményként működik, a spanyol mellett angol nyelven folyik az oktatás, számos Erasmus+ és ösztöndíjprogrammal kiegészítve. Az egyes osztályok, csoportok életét nem csak egy-egy osztályfőnöknek megfelelő ‘tutor’ segíti, hanem egyéni mentorok is, akár személyes, akár tanulással kapcsolatos problémák esetén.

Az 55 perces tanórák több tantárgyat is magukban foglalhatnak a legfontosabb kompetenciák és készségek fejlesztése érdekében (például matematika, természettudományok, művészet és technológia), amelyek keretén belül a tanárok által delegált heterogén 4 fős csapatokban készítenek projekteket valamilyen motivációs tevékenység és a megválaszolni kívánt kérdések, valamint a téma bevezetésével. A körülbelül 6 hetes projektek elkészítésére külön idősávok is rendelkezésre állnak a nap folyamán 12:15 és 14:00 között, ilyenkor egyszerre 70-90 diák dolgozik az iskola folyosóin, termeiben vagy az udvaron, éppen ezért számos terem, iskolarész tágas térrel rendelkezik. A látogatás közben, a folyosón dolgozó diákcsapatok közül egyikük mesélt is az éppen aktuális projektjükről.

Értékelésként, mind egyéni, mind csoportértékelés is megvalósul a projekt elkészítési folyamatának megfelelően, egyénileg egymást értékelik a diákok. A projektek elkészülését egy nyilvános projekt bemutató követi, ahová nem csak szülőket, hanem az az iránt érdeklődő embereket is várják. Ezen kívül, számos tanórán kívüli nevelési program elérhető a diákok számára, például vitacsoport. A diákok az iskolától kapott digitális eszköz használatát is megtanulják a felsőbb évfolyamoktól kezdődően, amelyet tudatosan használhatnak az órákon, illetve a projektekre való felkészülés során.

Végezetül, az iskola napi szinten is szorosan együttműködik a szülőkkel, a délutánok folyamán egy órás idősávokban vannak családi beszélgetések, ahol megvitatják a diákokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, ezzel őket is bevonva a folyamatos tervezésbe. Az iskola bemutatásával egy olyan, már megvalósult európai példát ismerhettünk meg, amely az első napi célkitűzéseknek, legfontosabb témáknak eleget tesz, gyakorlati és életszerű példákon keresztül segíti az élethosszig tartó tanulást.

Kíváncsian várjuk a másik két partnerország iskoláinak is a megismerését és a projekt folytatását!

Győrössy Krisztina, Szabó János Zoltán

További képek az eseményről: galéria.