Schools As Learning Institutions

Publikálva:
October 26, 2023

Az elmúlt hetekben indult el az EFEE (European Federation of Education Employers) és az ETUCE (European Trade Union Committee for Education) közös projektje (Schools As Learning Institutions - European social partners in education promoting effective quality and innovation management models in the education sector in a post Covd-19 era), amelybe iskolánk is bekapcsolódott.

A projekt alapvető célja, hogy egy olyan együttműködési keret jöjjön létre az európai iskolák és oktatási intézmények között, amely ezekre a kihívásokra választ kínál. Ehhez olyan stratégiákra, modellekre és innovációra (akár technológiai, akár módszertani vagy gyakorlati) van szükségünk, amelyekre mind a tanárok, szülők mind pedig az intézményvezetők és a támogató felek is készen állnak. Felmerülhet kérdésként, hogy hogyan tudjuk fenntartani és monitorozni ezeket a stratégiákat, akár hosszú távon is? Az innováció az osztálytermekben is megjelenhet nap, mint nap, így újabb kérdés merülhet fel azzal kapcsolatban, hogy ennek hatására hogyan fognak megváltozni az iskolák a jövőben, esetleg vonzóbbá, előnyösebbé teszik-e mind a tanulni, mind a tanítani vágyók körében.

Számos olyan intézményvezetés-elméleti példa merült fel a beszélgetés zárásaként, amelyek esetében az úgynevezett ‘bottom-up’, tehát alulról-felfelé szerveződés és kezdeményezés hozott valódi, fenntartható változást, amely akár egész intézmények működését változtatta meg hosszú távon oly módon, hogy az eddigiektől, gyökeresen eltérő stratégiát alkalmazott.

A projekt hosszú távú céljai a következők:

- a tanári szakma vonzerejének tudatosítása az európai országokban

- az innováció megvalósítása az egyes oktatási intézményekben

- új trendek, gyakorlatok, készségek és befektetések szükségessége a pandémia utáni

időszakban

- együttműködés, kollaboráció a partner országok és az országok oktatási intézményei

között

- szervezeti rugalmasság kialakítása

- rendszerszintű kommunikációs csatorna kialakítása az oktatás-nevelés terén.

A projekt részeként egy összehasonlító kutatás valósul meg, melyet egy külön pályázat keretében kiválasztott kutató, Dr. Mészáros György habilitált egyetemi docens (ELTE) végez majd el. A kutatás megvalósítása során kérdőívek, interjúk, felvétele is megtörténik és a kutatásról beszámoló hangzik el minden projekt workshopon. A workshopok mellett iskolalátogatásra is sor kerül minden projekttalálkozó helyszínén (Madrid, Budva, Budapest), illetve ezek tapasztalatai, reflexiói nyújtanak segítséget majd a legfontosabb közös irányelvek kialakításához.