OTP – normarendszer

Publikálva:
November 9, 2020

OTP – normarendszer (GT döntés)

Figyelembe véve a 2019/2020 II. féléves OTP tapasztalatokat, diák-, tanári és szülői visszajelzéseket, a tanulás-tanítás még eredményesebb működése érdekében a következő intézkedéseket hozta meg a Gondolkodók Társasága.

1. Tárgyi feltételek:

a) Kérjük, hogy biztosítsátok a gyermekek számára az otthoni internethozzáférést és a tárgyi (laptop, asztali számítógép, okostelefon, kamera) feltételeket. A család fordulhat segítségért a Szociális Bizottsághoz, kérelemmel, szociális rászorultság esetén. A tavaszi tapasztalat azt mutatja, hogy a tanulók 99%-a rendelkezik megfelelő eszközökkel.

2. A tanórák megtartásának ideje – módja

a) Kiinduló alap az órarend. Tehát az órarendben megjelölt időben tartja minden tanár az óráját szinkron (élő) módon. Amennyiben nem szeretné valaki minden órarendi óráját szinkron megtartani, vagyis aszinkron megoldás mellett dönt, akkor erre lesz lehetősége, de ezt előre jelezni kell úgy a diákoknak, és készítenie kell egy tervet, amelyet az OTP ideje alatt betart.
b) Természetesen az aszinkron órákon a tanár ad feladatokat, projekt-munkákat, és ezeknek produktumai kell, hogy legyenek. A szaktanárnak ki kell javítani a feladatot, a házirendben meghatározott időkeretek szerint. Az aszinkron órákra kiadott feladat mennyisége nem haladhatja meg az adott óra idejét. Javasoljuk a rövidebb, változatos típusú és formátumú, inkább játékos feladatok kiadását, az egyénre szabott, de legalábbis választási lehetőséget kínáló kihívásokat.
c) A tanórák ideje eltérhet az órarenditől minden csoporttaggal egyeztetve, de nem fordulhat elő rászervezés egy másik tanár megtartott órarendi órájára. Az órarendtől való esetleges eltérést is előre kell jelezni.
d) Nem fordulhat elő, hogy egy tankörnek nincs egy szinkron órája sem. Az osztályfőnökök tájékoztatják a családokat és a diákokat az órarendről. Minden diák, család által benyújtott kérdés, felvetés, problémajelzés a munkacsoporthoz tartozik, az adott szaktanár vagy munkacsoport-vezető válaszol majd erre.

3. Használt alkalmazások

a) A szinkron órákra kiválasztott platform zoom vagy Discord lehet. A tanár által kijelölt platformok alkalmazása kötelező.
b) Kommunikáció: szorgalmazzuk, támogatjuk, hogy a diákok közül is, aki csak meg tudja oldani, az videochattel kapcsolódjon az órákhoz. Így jobban megvalósul a közös munka és a tanulóknak pszichésen könnyebb az órához kapcsolódni. A munka eredményesebb lehet.
c) Tananyagok elérése: fontos továbbra is az e-naplóban a haladási napló vezetése, de javasoljuk a tananyagok megosztási színhelyének a Google Classroomot, különösen új csoportok esetében.

4. Tanulói hiányzások

a) A diáknak a tanár által online módon megtartott szinkron órán részt kell vennie.
b) A szaktanárok a szinkron órákon vezetik a diákok hiányzását, késését. Az osztályfőnökök így automatikusan, az e-naplóból látják a diákok hiányzásait, nem kell napokig várni, amíg a szaktanár jelez az osztályfőnöknek, ő a gyereknek, majd ha nincs változás, a szülőnek is. Az osztályfőnökök a szülőkkel egyeztetve igazolhatják a hiányzásokat szülői igazolással vagy az osztályfőnöki keret terhére.
Osztályfőnöki keretből igazolandók a koronavírussal szűken vagy tágan összefüggő helyzetek.
c) Miért van erre szükség? Azért, hogy a tanulókat ne veszítsük el. Abban az esetben, ha ez a tanulási forma általános, gyakori lesz, közvetett tanulói érdek miatt nem megengedhető, hogy a tanulók feljogosítva érezzék magukat az óráról való elmaradásra és elszokjanak a rendszeres óralátogatástól. Ez a mi pedagógiai felelősségünk. Egyes diákjainknak nehezére esik a nap strukturálása, amelyben sokat segít az órákon való részvétel.
d) Érdemes az első OTP-időszakban sikeres kollégák jógyakorlatainak megismerése. Alapvető feladatunk a diákok motiválása: célszerű olyan projektfeladatokban, pontrendszeres és játékosításos rendszerekben stb. gondolkodni, ahol az aktív órai tanulói jelenlétre építhetünk, illetve az aktív jelenlét előnyt jelent valamilyen módon a diák számára.

5. Számonkérés

a) A tanár a kiválasztott platformon a szokásosnak megfelelő módon számon kérhet írásban, szóban. Az eredményeket az e-naplóban rögzíti.
b) Kerüljük a diákok jogait sértő számonkérési formákat, pl. videókészíttetés magukról, és tartjuk magunkat a pedagógiai programban megfogalmazott értékelési rendszerünkhöz.