Őszi érettségi tájékoztató

Publikálva:
August 15, 2022

Kedves Tanulók! Kedves Szülők!

Augusztus második felétől elérhetőek az Oktatási Hivatal honlapján az őszi érettségivel kapcsolatos szabályok.

A legfontosabb információk: 

1. A vizsgák időpontjai:

Az írásbelik október 14-től 27-ig tartanak majd. A szóbelik emelt szinten november 10-14., középszinten november 21-25. között lesznek.

2. A jelentkezés menete:

Az október-novemberi vizsgaidőszakban nem minden középiskola szervez érettségi vizsgát. A tanulói jogviszonyban álló, érettségi bizonyítvánnyal még nem rendelkező vizsgázók az október-novemberi vizsgaidőszakban abban a középiskolában jelentkezhetnek, amellyel a tanulóijogviszonyuk fennáll, illetve, ha a középiskola nem szervez érettségi vizsgát, valamely vizsga szervezésre kijelölt középiskolában adhatják le a jelentkezést. A Kürt Alapítványi Gimnázium nem tartozik a kijelölt intézmények közé. A jelentkezési lapot a szervezőintézménytől lehet beszerezni, jelentkezni személyesen lehet. A jelentkezés előtt érdemes tanulmányozni a szervező intézmény honlapját, illetve kérdés esetén telefonon felvenni velük a kapcsolatot. A jelentkezési határidő 2022szept.5.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

- iskola látogatási igazolás (a Titkárságon lehetkérni)

- esetleges mentességekről szóló határozat

- személyes dokumentumok

- esetleges korábbi érettségi eredményekről eredeti törzslapkivonat

- kiskorú esetén gondviselő jelenléte és aláírása is szükséges

Mindenképpen szükséges, hogy a vizsga megkezdéséig a vizsgázó adott tantárgyból lezárt középiskolai tanulmányokkal rendelkezzen, vagyis minden olyan évfolyam anyagából legyen az adott tantárgyból osztályzata, amelyen a tantárgyat a saját középiskolájában tanítják. Amennyiben ez a helyzet fennáll informatika és/vagy élő idegen nyelv tantárgyakból, kérjük, hogy a szaktanárokkal történt egyeztetés után, a jelentkezéssel egyidejűleg, de legkésőbb szept.5-igKürt Alapítványi Gimnázium Titkárságán adják le az osztályozóvizsgára történő jelentkezési lapot is (kiskorú tanuló esetén szintén gondviselői aláírással). Kérjük, hogy az osztályozó vizsga – jelentkezési lapon tüntessék fel annak az intézménynek a nevét, ahová a jelentkezést beadták. Így tudunk segíteni az osztályozó vizsga dokumentációjának eljuttatásában.

 

3. További hasznos linkek:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2022oszi_vizsgaidoszak/jelentkezes

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2022oszi_vizsgaidoszak/2022_2023osz_erettsegire_kijelolt_kozepiskolak_listaja

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2022oszi_vizsgaidoszak/vizsgaidopontok_2022osz

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2022oszi_vizsgaidoszak/2022osz_nyilvanos_anyagok_listaja

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/altalanos_tajekoztatas/erettsegi_vizsgatargyak

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2022oszi_vizsgaidoszak/vizsgamentesseg

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2022oszi_vizsgaidoszak/adatvedelmi_tajekoztato

 

Budapest, 2022. 08. 15.  

Nagy Irén
nagy.iren@kag.hu