Adó 1%

Kedves Iskolapolgárok, Támogatóink!

Amennyiben intézményünket szeretnéd támogatni, kérjük, jelöld meg kedvezményezettnek fenntartó alapítványunkat, a Kürt Alapítványt

(adószám: 19179117-1-43)! A 2022. adóév vonatkozásában tett felajánlások alapján 2023-ban befolyt összeg 2.282.389,-Ft, amelyet ezúton is köszönünk!

A civil kedvezményezettek és a kiemelt költségvetési előirányzat javára évenként kell nyilatkozni, a tavalyi felajánlás nem újul meg

automatikusan! Nagyon hálásak vagyunk és köszönettel tartozunk minden felajánlásért, mely hozzájárul ahhoz, hogy iskolánk még élhetőbb

legyen az iskolapolgárok számára!

Gyenis Erika

gazdasági vezető

Hogyan rendelkezhetünk adónk 1+1 százalékáról?

Minden évben lehetőség van arra, hogy rendelkezzünk az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadónk 1+1%-áról. Ez

évente általában május 20-ig, a következő alkalommal 2024. május 20-áig, az szja-bevallástól függetlenül is megtehető. Bárki dönthet úgy, hogy az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadójának 1 %-át felajánlja egy regisztrált civilszervezetnek, további 1 %-át pedig egy technikai számos vallási közösségnek vagy a kiemelt költségvetési előirányzatnak, ami 2023. évben a Nemzeti Tehetség Program volt.

Az szja 1% felajánlására jogosult civilszervezetek listája 2023. évben: https://nav.gov.hu/ado/szja1_1/felajanlasra-jogosultak/regisztralt_civil

Az szja 1% felajánlására jogosult vallási közösségek listája és a kiemelt előirányzat 2023. évben: https://nav.gov.hu/ado/szja1_1/felajanlasra-

jogosultak/egyszaz_tszam

Az szja 1+1%-áról – függetlenül az szja-bevallás módjától – a bevallással együtt vagy külön is lehet rendelkezni.

A nyilatkozat legegyszerűbben elektronikusan nyújtható be

- e-SZJA webes felületen, online kitöltve, vagy

- az ÁNYK-ban a bevallással együtt, annak EGYSZA lapját is kitöltve, vagy

- külön a 23EGYSZA nyomtatvány kitöltésével.

Papíralapon benyújtható postán keresztül, vagy személyesen, illetve meghatalmazott által lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain

- a személyijövedelemadó-bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve,

- az e-SZJA felület kitöltőprogramjával készített és kinyomtatott nyilatkozaton,

- a 23EGYSZA jelű nyomtatványon vagy azonos adatokkal a nyilatkozaton, illetve

- 2024. május 10-ig lezárt borítékban leadva a munkáltatónak, ha az vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését. A borítékon a leragasztás helyén szerepelnie kell a felajánló aláírásának.

Ha a nyilatkozatokat eseti meghatalmazott nyújtja be, a nyilatkozathoz csatolni kell a meghatalmazást.

Fontos, hogy a május 20-ai határidő jogvesztő. Ez azt jelenti, hogy ha ezt követően rendelkezik befizetett személyi jövedelemadója 1+1%-áról, a rendelkezés érvénytelen és a késedelem igazolási kérelemmel sem menthető ki. 2022. január 1-jétől már nem csak a vallási közösségek, hanem a kiemelt költségvetési előirányzat (jelenleg a Nemzeti Tehetség Programnak) tett felajánlások is érvényben maradnak. Ez azt jelenti, hogy a 2021-ben és azt követő évben technikai számra tett, formailag megfelelő nyilatkozatokat a NAV 2023-ban és utána is figyelembe veszi, mindaddig, amíg a rendelkező nem ad be újabb nyilatkozatot vagy korábbi nyilatkozatát nem vonja vissza.

A civil kedvezményezettek javára ugyanakkor továbbra is évenként kell nyilatkozni, mivel ezeket a felajánlásokat csak egy alkalommal, a

rendelkezés évében veheti figyelembe a NAV. Az szja 1+1%-áról rendelkező dönthet úgy, hogy a NAV közölje nevét és elérhetőségét a megjelölt civil kedvezményezettel. Ezeknek az adatoknak a megadása és az adatkezelési hozzájárulás önkéntes, tehát nem feltétele az érvényes rendelkezésnek. A rendelkező a NAV honlapján azt is megtekintheti, hogy az idén megjelölt kedvezményezett részesült-e a felajánlott összegből.

Ha elektronikus tárhelye is van, a NAV elektronikusan is tájékoztatja a felajánlott összeg kiutalásáról.

Forrás: https://nav.gov.hu/ado/szja1_1/11-os-rendelkezes-2023-ban

Nyilatkozat pdf