Adó 1%

Kedves iskolapolgárok, támogatóink,

Ezúton kérjük, jelöld meg kedvezményezettnek intézményünk alapítványát, a Kürt Alapítványt (adószám: 19179117-1-43)!

A 2021. évben befolyt összeg 1.710.035,-Ft.

A civil kedvezményezettek és a kiemelt költségvetési előirányzat javára évenként kell nyilatkozni, a tavalyi felajánlás nem újul meg automatikusan!

Nagyon hálásak vagyunk és köszönettel tartozunk minden felajánlásért, mely hozzájárul ahhoz, hogy iskolánk még élhetőbb legyen az iskolapolgárok számára!

Boros Zoltán
Gazdasági vezető

Hogyan rendelkezhet adója 1+1 százalékáról?

Idén is lehetőség van arra, hogy rendelkezzen az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadója 1+1%-áról. Ezt legkésőbb 2022. május 20-áig, az szja-bevallástól függetlenül is megteheti.

Magánszemélyként idén is dönthet úgy, hogy a megfizetett személyi jövedelemadójának 1%-át felajánlja egy regisztrált civilszervezetnek, további 1%-át pedig valamely technikai számmal rendelkező vallási közösségnek[1]vagy a kiemelt költségvetési előirányzatnak, 2022-ben a Nemzeti Tehetség Programnak.

Az szja 1% felajánlására jogosult civilszervezetek listája: https://nav.gov.hu/ado/szja1_1/felajanlasra-jogosultak/regisztralt_civil

Az szja 1% felajánlására jogosult vallási közösségek listája és a kiemelt előirányzat: https://nav.gov.hu/ado/szja1_1/felajanlasra-jogosultak/egyszaz_tszam

Az szja 1+1%-os felajánlásáról – függetlenül attól, hogy a 2021-es személyijövedelemadó-bevallását hogyan nyújtja be – a bevallással együtt vagy akár attól elkülönülten is rendelkezhet.

Ha a magánszemély rendelkezik elektronikus tárhellyel, nyilatkozatát a legegyszerűbb módon, elektronikusan nyújthatja be:

  • https://eszja.nav.gov.hu/app/login/#login az online kitöltő segítségével vagy
  • az ÁNYK segítségével a bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve vagy attól elkülönítve a 21EGYSZA nyomtatvány kitöltésével.

Papíralapon postán, vagy lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain személyesen, illetve meghatalmazott útján nyújthatja be:

  • a személyijövedelemadó-bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve,
  • az e-SZJA felületen megtalálható kitöltő program segítségével elkészített, majd kinyomtatott nyilatkozati lapon,
  • a 21EGYSZA jelű nyomtatványon vagy annak adattartalmával egyező nyilatkozati lapon, továbbá
  • ha a munkáltató vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését, 2022. május 10-ig lezárt borítékban leadva a munkáltatónak. A borítékon a leragasztás helyén szerepelnie kell a felajánló aláírásának.

Ha a nyilatkozatokat eseti meghatalmazott nyújtja be, a nyilatkozathoz csatolni kell a meghatalmazást.

Fontos, hogy a 2022. május 20-ai határidő jogvesztő. Ez azt jelenti, hogy ha ezt követően rendelkezik befizetett személyi jövedelemadója 1+1%-áról, a rendelkezése érvénytelen és késedelmét igazolási kérelemmel sem mentheti ki.

A vallási közösség technikai számára szóló, formailag érvényes 2021-es nyilatkozatokat 2022-ben is figyelembe veszi a NAV, ha nem ad be újabb nyilatkozatot vagy korábbi nyilatkozatát nem vonja vissza.

A civil kedvezményezettek és a kiemelt költségvetési előirányzat javára ugyanakkor továbbra is évenként kell nyilatkozni, mivel ezeket a felajánlásokat csak egy alkalommal, a rendelkezés évében veheti figyelembe a NAV.

Az szja 1+1%-ról rendelkező nyilatkozatán dönthet úgy, hogy nevét és elérhetőségét a megjelölt civil kedvezményezettel közölje a NAV. Az adatkezelési hozzájárulás és az adatok feltüntetése a rendelkező nyilatkozaton önkéntes, nem feltétele az érvényes rendelkezésnek.

2022. januárjától a NAV honlapján megtekintheti, hogy az Ön által idén megjelölt kedvezményezett részesült-e a felajánlott 1%-os összegből. Ha elektronikus tárhellyel rendelkezik, elektronikusan is tájékoztatjuk a felajánlott összeg kiutalásáról.

Forrás: https://nav.gov.hu/ado/szja1_1/11-os-rendelkezes-2022-ben

Nyilatkozat pdf